SRATs medlemsföreningar

SRAT strävar efter att organisera det fackliga arbetet så att besluten och inflytandet ligger så nära den enskilde medlemmen som möjligt. Därför är SRAT uppbyggt av medlemsföreningar med egen styrelse och i vissa fall egen ekonomi och egna medlemsavgifter.

Föreningarna är organiserade efter två principer:

Medlemmar med samma arbetsgivare
Exempelvis: Utrikesförvaltningens Personalförening, SRAT-Posten eller SRAT-föreningen på Kustbevakningen.

Medlemmar med samma yrke
Exempelvis: Audionomerna, Svensk Optikerförening, Svenska Logopedförbundet, Lotsförbundet eller Sveriges Tandhygienistförening. Sådana föreningar är i allmänhet riksomfattande och kan i sin tur ha lokala föreningar.

Vill du engagera dig? Hör av dig till respektive förenings styrelse eller till ansvarig förhandlare.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se