Just nu kan det vara svårt att nå oss via telefon på grund av tekniska problem. Kommer du inte fram, mejla oss på kansli@srat.se så återkommer vi så snart vi kan!
Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

HälsoAkademikerna

Föreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa.

Välkommen till HälsoAkademikerna!

Läs mer på halsoakademikerna.se

Är du akademiker med en utbildning om 180 hp inom idrott, friskvård, hälsa eller folkhälsa? Vill du ha ett starkt stöd i din yrkesroll på arbetsmarknaden? Då är HälsoAkademikerna något för dig!

Utöver rent fackliga frågor arbetar vi i första hand med att skapa förutsättningar för våra yrkesgrupper på arbetsmarknaden.

Vi verkar också som ett hälsovetarnätverk på LinkedIn med alla våra medlemmar vars kompetens vi vill använda och lära oss av.

Vi finns också på Facebook.

Om oss

 

Kontakt

Läs mer

Vad gör en hälsoakademiker/hälsovetare?

Hälsovetarna har en vetenskaplig kunskapsgrund och kan analysera och påverka bestämningsfaktorer som ökar människors hälsa. Hälsovetarnas gedigna och breda utbildningar samt vana att tänka nytt, stödja, komplettera och samverka med andra yrkesgrupper bidrar till att uppnå effektiva lösningar för individ, grupp och organisation.

Begreppet hälsovetare rymmer många olika utbildningar och titlar. Föreningen arbetar för att begreppet hälsovetare används för gruppen.

Inom folkhälsa: folkhälsoplanerare, folkhälsostrateg och folkhälsosamordnare
Främjar hälsa och livskvalitet samt förebygger sjukdomar och skador. Inom internationellt biståndsarbete, företagshälsovård, socialmedicin, egen konsultverksamhet, kommunernas folkhälsoarbete, landstingens hälso- och sjukvård, forskning och undervisning.

Inom friskvård/hälsa: friskvårdskonsulent, hälsopedagog och hälsoutvecklare
Hälsopedagogen fokuserar på hälsa, levnadsvanor och livsstilsförändringar både ur ett pedagogiskt och ett folkhälsovetenskapligt perspektiv inom exempelvis socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling etc. Hälsoutvecklaren initierar, planerar, leder, genomför och utvärderar hälsofrämjande insatser på såväl samhälls-, organisations- som grupp och individnivå inom företag, organisationer, kommuner och landsting.

Inom idrott: idrottskonsulent och idrottstränare/coach
Leder och utvecklar verksamheter inom exempelvis idrottsrörelsen, den kommunala idrotts- och fritidssektionen, privata och kommersiella organisationer inom idrottsområdet eller inom offentliga sektorns hälsofrämjande verksamhet och friskvårdsarbete inom organisationer och företag.

Studera till hälsovetare

Det finns många utbildningar inom hälsovetarområdet. HälsoAkademikerna/SRAT rekryterar från ett tjugotal utbildningar, du ser vilka på kartan. Du kan läsa på de flesta lärosäten i Sverige. Läs mer på studera.nu

Vill du veta mer om yrket?

Medlemskap

Du som har en akademisk utbildning på minst 180 högskolepoäng inom någon av våra fyra områden (hälsa, friskvård, folkhälsa eller idrott) kan bli medlem. Du kan arbeta som hälsovetare, vara chef, egenföretagare eller forska. Du kan också vara studerandemedlem - gratis - under tiden du utbildar dig. 

Du som jobbar inom region omfattas av de avtal som SRAT och övriga berörda fackförbund inom Saco har tecknat med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). På privat sektor har SRAT kollektivavtal med Almega Vårdföretagarna och Almega tjänsteföretagen som omfattar anställda inom företagshälsovården samt gym- och friskvårdsbranschen. Arbetar du inom statlig sektor omfattas du avtalen som Saco-S, där SRAT ingår, har tecknat med Arbetsgivarverket. Hitta och läs mer om ditt avtal här.