Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Det här är SRAT

SRAT är ett fackförbund som dig som har högre utbildning och arbetar i någon samhällsbärande bransch. Du kan vara medlem i SRAT som chef, anställd eller egenföretagare. Vi organiserar en bredd av yrkesgrupper i både privat och offentlig sektor. 

SRAT ger dig som medlem facklig service och stöd. Vi arbetar för att du ska ha ett hållbart arbetsliv. SRAT är partipolitiskt obundet och en del av Saco. 

Så jobbar vi

SRAT vill att beslut och inflytande ska ligga nära dig som medlem. Därför är arbetet i våra medlemsföreningar viktigt. Föreningarna är organiserade efter antingen ditt yrke, din arbetsplats eller din bransch. 

SRATs förbundsmöte vårt högst beslutande organ. Förbundsmöten hålls vart tredje år. Här beslutar ombud från våra medlemsföreningar om vilka personer som ska ingå i SRATs förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen leder SRATs arbete mellan våra förbundsmöten. 

Vår verksamhetsidé är att erbjuda dig som medlem facklig service och stöd för ett hållbart arbetsliv. Men SRAT påverkar också beslutsfattare och arbetsgivare för att ge dig bättre yrkes- och arbetsvillkor. 

SRAT:s historia 

Vi bildades redan 1968 som en samarbetsorganisation för en rad olika föreningar inom Statstjänstemännens Riksförbund (SR). Många av föreningarna inom dåvarande SRAT bildades långt före 1968. Tre av dagens medlemsföreningar var med i förbundet redan från start: SRAT Arbetsmarknad, Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) och Föreningen Statens justerare af mått och vikt. 

År 1975 gick vi från att vara en del av SR till att bli en del av Saco/SR som bildades då. År 1992 bildades dagens Saco, som vi fortfarande är en del av. Bokstäverna i vårt namn är inte längre en förkortning – från år 2003 heter vi bara SRAT.