Logo Logga in Bli medlem

SRAT-föreningen vid Kustbevakningen

Föreningen för dig som arbetar vid kustbevakningen.

Välkommen till SRAT-föreningen vid Kustbevakningen!

SRAT-föreningen vid Kustbevakningen arbetar målmedvetet med att företräda sina medlemmar. Allt vi gör ska direkt eller indirekt bidra till ett värde för medlemmarna. Vi arbetar för att medlemmarnas speciella kompetens tas tillvara och verkar för goda anställningsvillkor. Vi tror på flexibla lösningar med utgångspunkt från såväl individ som verksamhet.

Du kan bli medlem om du arbetar som något av följande:

 • Avdelningschef/Stf avdelningschef
 • Befälhavare
 • Enhetschef/Stf enhetschef
 • Kustbevakare
 • Teknisk chef
 • Pilot
 • Stationschef/Stf stationschef
 • Styrman
 • Systemoperatör
 • Kvalificerad handläggare
 • Specialist
 • Annan befattning som kräver akademisk utbildning

Du kan kontakta föreningen om du är osäker: srat@kustbevakningen.se  

 

Kontakt

Läs mer

Om Kustbevakningen

Kustbevakningen är en viktig samhällsresurs som med stolthet bidrar i arbetet att skydda såväl liv som miljö, både idag och för framtiden. Vi bidrar till att framtida generationer kan ta del av havsmiljön på samma sätt som vi kan idag.

Vi arbetar med räddningstjänst, sjöövervakning och är en del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön.

Medlemskap