Logo Logga in Bli medlem

Svensk Flygteknikerförening, SFF

Föreningen för dig som är certifierad flygtekniker.

Välkommen till Svensk Flygteknikerförening, SFF!

Läs mer på flygtekniker.se

Som certifierad flygtekniker är det klokt vara medlem i Svensk Flygteknikerförening (SFF). Flygteknikerkåren är liten men unik och behöver en stark yrkesförening med bra medlemsvillkor. Det är vi idag och med dig som medlem blir vi ännu bättre!

SFF är Sveriges största förening för flygtekniker med drygt 800 medlemmar. För att kunna bli medlem krävs att du har en behörighet i enlighet med EASA del 66 med minst en av kategorierna A, B1 eller B2 eller motsvarande, exempelvis ett militärt RML.

Om oss

 

Kontakt

Läs mer

Vad gör en flygtekniker?

Flygtekniker ansvarar för felsökning, inspektioner och funktionskontroller av flygplan och helikoptrar, vilket kräver omfattande systemkännedom. De inspekterar och godkänner även andras arbete. Cirka 1,000 certifikat för olika flygplan finns i godkända verkstäder i Sverige. Arbetsplatser kan inkludera civila flygbolag, flygvapnet, flygindustrin eller fristående flygtekniska verkstäder.

Arbetsuppgifter varierar beroende på arbetsplats, och efter ett visst antal flygtimmar genomförs övergripande översyner av motorer, flygplan och helikoptrar. Behovet av tillsyn bestäms av godkänd flygtid. Mindre dagliga tillsyner och mer omfattande översyner genomförs, där detaljerade manualer och föreskrifter följs. Exempelvis inkluderar motoröversyner demontering och noggranna tester, utförda av specialiserade motorverkstäder.

Felsökning sker ofta under tidspress baserat på felrapporter från flygbesättningen. Endast flygtekniker kan certifiera utfört underhåll och reparationer genom sin signatur. Varje åtgärd dokumenteras noga för att fastställa ansvar och detaljer kring utfört arbete.

Utbilda dig till flygtekniker

Eftergymnasial grundutbildning finns i Ljungbyhed, Luleå, och Nyköping. Utbildningen ger en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen där B1 omfattar fyra terminer med en termins påbyggnad för B2. Därefter krävs minst två års praktik i godkänd underhållsverksamhet. Transportstyrelsen utfärdar därefter ett certifikat (Aircraft Maintenance License). För att få tillstånd att certifiera underhåll i en underhållsverksamhet krävs cirka två månaders utbildning per flygplanstyp. Transportstyrelsen skriver in varje godkänd typutbildning i det personliga certifikatet (Type Rating).

För att upprätthålla sitt tillstånd att certifiera underhåll krävs kontinuerlig utbildning samt att kunna uppvisa bevis på minst sex månaders praktiserande varje tvåårsperiod.

Medlemskap

Du som har en behörighet i enlighet med EASA del 66 med minst en av kategorierna A, B 1 eller B2 eller motsvarande kan bli medlem i Svensk Flygteknikerförening/SRAT.

SFF är en partipolitiskt obunden förening. Vårt syfte är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala och yrkesmässiga intressen. SFF är en förening med egen ekonomi och egna medlemsavgifter. Organisationsnr 802009-5181.

Kollektivavtal
Svensk Flygteknikerförening är part i det centrala kollektivavtalet för flygtekniker tecknat med Flygarbetsgivarna. Det omfattar alla företag som är anslutna till Flygarbetsgivarna samt de som har hängavtal.

Saco-S tecknar centralt kollektivavtal för dig som är anställd inom Försvarsmakten, Transportstyrelsen eller någon annan statlig arbetsgivare.