Logo Logga in Bli medlem

SRAT-föreningen vid Försvarets radioanstallt

Föreningen för anställda vid Försvarets radioanstalt.

Välkommen till SRAT-föreningen vid Försvarets radioanstalt, FRA!

Föreningen för chefer, tjänstemän med kvalificerade handläggande arbetsuppgifter och specialister anställda vid försvarets radioanstalt.

 

Kontakt

Läs mer

Om Försvarets Radioanstalt, FRA

FRA arbetar med signalspaning och utgör en del av Sveriges underrättelsetjänst.

FRA står för Försvarets radioanstalt och är en civil myndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Huvudkontoret finns på Lovön, strax väster om Stockholm. Antal anställda är cirka 1 000 personer.

FRA bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen. Det sker genom att ge uppdragsgivarna information om viktiga utländska förhållanden av betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Det sker också genom arbetet med att skapa förutsättningar för ett cyberförsvar och att bidra till att skydda samhällsviktiga informationssystem.

Medlemskap