Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Logopedförbundet

Föreningen för dig som är legitimerad logoped.

Välkommen till Logopedförbundet!

Läs mer på logopedforbundet.se

Logopedförbundet är en förening inom SRAT, ett av Sacos medlemsförbund. Cirka 85 procent av Sveriges logopeder är medlemmar.

Vi arbetar för att öka kunskap i samhället kring logopeders kompetens och utvidga logopeders arbetsmarknad. Vi vill ha ett samarbete med övriga vårdförbund inom Saco men också ett internationellt samarbete med andra logopedförbund.

Vi vill även skapa en gynnsam löneutveckling med goda arbetsvilkor för logopeder tillsammans med SRATs kansli. 

Om oss

 

Kontakt

Läs mer

Vad gör en logoped?

Logopedi handlar om studiet av språk-, röst- och talstörningar samt deras behandling. Logopeder utreder, diagnostiserar och behandlar kommunikationsproblem samt ät- och sväljsvårigheter. De arbetar vanligtvis inom hälso- och sjukvården, inklusive sjukhusets logopedmottagningar, stroketeam och olika rehabiliteringsverksamheter. På logopedmottagningen hjälper de barn med tal- och språkstörningar, personer med förvärvade tal- och språksvårigheter, röstproblem, stamning samt personer med ät- och sväljsvårigheter.

Stroke, habilitering och skola

Arbetet inom strokeenheter och rehabilitering handlar framför allt om utredning och behandling av personer som fått svårigheter med tal, språk, kommunikation och/eller ätande och sväljning.

Många logopeder arbetar också inom habiliteringen, en verksamhetsform till stöd för barn och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar, till exempel autismspektrumstörningar, utvecklingsstörning och cerebral pares.

Som logoped kan du också ägna dig åt undervisning och forskning. Vissa befattningar kan till och med kräva en forskarutbildning. 

Studera till logoped

Logopedutbildningen omfattar 240 hp, det vill säga fyra års heltidsstudier. Du kan studera i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm (Karolinska Institutet), Umeå och Uppsala. Läs mer på studera.nu

Medlemskap

Du som är legitimerad logoped kan vara medlem i SRAT/Svenska Logopedförbundet. Du kan arbeta som logoped, chef, vara egen företagare eller forska. Det finns även möjlighet att vara studerandemedlem - gratis - under tiden du utbildar dig till logoped.

Slof är en förening med egen ekonomi och egna medlemsavgifter. Föreningen har organisationsnummer 817601-7468.

Du som jobbar inom region omfattas av de avtal som SRAT och övriga berörda fackförbund inom Saco har tecknat med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Arbetar du inom statlig sektor omfattas du av avtalen som Saco-S, där SRAT ingår, har tecknat med Arbetsgivarverket. På privat sektor har SRAT kollektivavtal med Almega Vårdföretagarna som gäller alla legitimerade audionomer på de företag som omfattas. Hitta och läs mer om ditt avtal här.