Hoppa till huvudinnehåll Logopederna Logga in Bli medlem

Studentsektionen

Logopedförbundets studentsektion är en studentorganisation bestående av logopedstudenter från hela Sverige. Ett av studentsektionens främsta syften är att göra inträdet på arbetsmarknaden så smidig som möjlig för logopedstudenter. Logopedförbundets studentsektion diskuterar studentfackliga frågor och anordnar de årliga Logopedstudentdagarna.

Verksamheten i Logopedförbundets studentsektion utövas av en nationell styrelse med en representant från var och en av de sex logopedutbildningarna. Studentsektionens styrelse fungerar som en studentreferensgrupp till Logopedförbundets styrelse och har regelbunden kontakt med Logopedförbundets styrelse. Studentsektionen har alltid en studentrepresentant i Logopedförbundets styrelse. 

Logopedförbundets studentsektion vill arbeta aktivt för att alla logopedstudenters synpunkter och frågor gällande studentfackligt och yrkesinriktat arbete kommer studentsektionen till känna och kan lyftas för diskussion och handling. Logopedförbundets studentsektion arbetar för likvärdig utbildning på alla studieorter, och verkar för positiv interaktion mellan logopedutbildningar och logopedstudenter i Sverige.

Logopedförbundets studentsektion anordnar årligen Logopedstudentdagarna, är delaktiga i uppmärksammandet av Europeiska logopedidagen den 6 mars och andra evenemang med syftet att marknadsföra logopeder och logopedi. Läs mer på deras hemsida eller kontakta studentsektionen direkt via länkarna nedan.