Akademiker i samhällsbärande professioner

Förälder och anställd

Med en medveten och familjevänlig arbetsplats behöver det inte vara ett stressmoment att kombinera jobb och familjeliv. Arbetsgivare är idag attraktiva när det finns flexibilitet för anställda att kombinera yrkeslivet och karriären med föräldraskap.

Ett kvinnas händer håller i ett litet spädbarn som står upp

En familjevänlig arbetsplats

 • Lägger rutiner för mötestider så att det är möjligt att hämta/lämna barn.
 • Ansvarar för att anställda som är föräldralediga på deltid även har en lägre arbetsbelastning.
 • Planerar, så långt det är möjligt, bemanning med höjd för VAB och annan oplanerad frånvaro.
 • Har utfyllnad till föräldrapenningen i sitt kollektivavtal.
 • En familjevänlig arbetsplats har en kultur där det finns förståelse från chefer och kollegor för vad det innebär att vara förälder.

Varje förälder har rätt att vara ledig med stöd av föräldraledighetslagen. I lagen regleras bland annat de olika formerna för föräldraledigheten och hur ledigheten kan tas ut. Du ska behandlas på samma sätt som om du vore i tjänst i frågor som exempelvis handlar om lön, utbildning och befordran.

Att tänka på inför föräldraledighet

 1. Anmäl till din arbetsgivare att du ska vara föräldraledig minst två månader i förväg, eller så snart som möjligt. Ange också hur länge du ska vara borta.
 2. Om du har kollektivavtal får du som föräldraledig även föräldralön utöver ersättning från försäkringskassan. I kollektivavtalet står det vilken ersättning du ska få.
 3. Planera tillsammans med arbetsgivaren hur dina arbetsuppgifter ska lösas under din frånvaro och hur du ska få information om vad som händer på arbetsplatsen under din ledighet. Diskutera och planera även kompetensutveckling med din arbetsgivare.
 4. Om lönerevideringar sker under föräldraledigheten har även du rätt till ett lönesamtal. Boka gärna in tiden i förväg.
 5. Om du vill komma tillbaka till jobbet tidigare än planerat ska du meddela din arbetsgivare det. Arbetsgivaren kan inte skjuta på din återgång till arbetet mer än en månad.
 6. Behåll ditt fackliga medlemskap! Både före, under och efter föräldraledigheten finns vi för råd och stöd. Du har också rätt till reducerad medlemsavgift om du meddelar oss din föräldraledighet exempelvis via Min Sida.

Passa på att se över ditt efterlevandeskydd när du får barn:

Fördelning på föräldraledigheten


Det lönar sig att dela lika på föräldraledigheten
Det är en myt att familjen förlorar ekonomiskt på att föräldrarna delar lika på föräldraförsäkringen. Saco har tagit fram en räknesnurra där du och din partner se hur mycket ni har kvar att leva på vid olika fördelning av föräldraledigheten

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se