Akademiker i samhällsbärande professioner

Familjevänlig arbetsplats

Det är viktigt att din arbetsplats erbjuder balans mellan jobb och familjeliv. Vi tycker att arbetsgivare ska underlätta för både kvinnor och män att förena arbete med föräldraskap. Det kan handla om att skapa goda förutsättningar på din arbetsplats, till exempel flexibla arbetstider och en familjevänlig kultur.

Ett kvinnas händer håller i ett litet spädbarn som står upp

Föräldraledighet

Du som är förälder har rätt att vara ledig med stöd av Föräldraledighetslagen. När du är föräldraledig ska du behandlas på samma sätt som om du vore i tjänst. Det innebär att du inte ska särbehandlas när det gäller lön eller få sämre möjligheter till kompetensutveckling eller befordran. Du ska ingå i den årliga lönerevisionen och din arbetsgivare ska informera dig om större förändringar på arbetsplatsen. Som förälder har du också rätt att gå ner i arbetstid tills barnet fyllt åtta år.

När du ska vara föräldraledig – anmäl det till din arbetsgivare minst två månader i förväg. Du som jobbar i kommun eller region behöver anmäla föräldraledighet minst tre månader i förväg. Se också över din försäkring för efterlevnadsskydd när du får barn. Om din arbetsplats har kollektivavtal har du rätt till extra föräldralön (kallas ofta föräldrapenningstillägg) utöver den ersättning du får från Försäkringskassan. Om du vill komma tillbaka till jobbet tidigare än planerat ska du meddela din arbetsgivare. Arbetsgivaren kan inte skjuta på din återgång till arbetet mer än en månad.

Behåll ditt fackliga medlemskap som föräldraledig! Du har rätt till reducerad medlemsavgift under tiden som föräldraledig. Vi ger dig råd och stöd om du till exempel inte får lönesamtal eller information om viktiga förändringar på din arbetsplats. Hör gärna av dig till kansli@srat.se

Fördelning på föräldraledigheten


Det lönar sig att dela lika på föräldraledigheten
Det är en myt att familjen förlorar ekonomiskt på att föräldrarna delar lika på föräldraförsäkringen. Saco har tagit fram en räknesnurra där du och din partner se hur mycket ni har kvar att leva på vid olika fördelning av föräldraledigheten

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se