Just nu kan det vara svårt att nå oss via telefon på grund av tekniska problem. Kommer du inte fram, mejla oss på kansli@srat.se så återkommer vi så snart vi kan!
Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Har din arbetsplats inte kollektivavtal så ska dina förmåner stå med i ditt anställningsavtal för att du ska ha rätt till dem. Tänk på ensidiga löften av arbetsgivaren kan dras tillbaka utan att du och dina kollegor tillfrågas.

Checklista: Om det inte finns kollektivavtal

Här hittar du exempel på förmåner som ofta regleras i arbetsplatsens kollektivavtal. Listan kan fungera som ett stöd för dig har eller funderar på att ta anställning på en arbetsplats utan kollektivavtal.

Har din arbetsplats inte kollektivavtal så ska dina förmåner stå med i ditt anställningsavtal för att du ska ha rätt till dem. Tänk på ensidiga löften av arbetsgivaren kan dras tillbaka utan att du och dina kollegor tillfrågas (exempelvis policydokument).

Checklistan är tänkt som ett stöd för dig som funderar på att ta anställning hos en arbetsgivare som inte har kollektivavtal. Den ger inte svar på alla frågor och det kan handla om både färre och fler förmåner. 

Finns tjänstepension?

Pensionssystemet bygger på att man har allmän pension (vilket man får om man arbetar och betalar skatt), tjänstepension (som betalas av arbetsgivaren till en pensionsförsäkring) samt ett privat pensionssparande. Om du arbetar utan tjänstepension kommer det att påverka vad du får utbetalt när du pensioneras.

Hur ser reglerna för lönerevision ut?

Om du inte har kollektivavtal har du inte per automatik rätt till medarbetar- och lönesamtal.

Har du rätt till övertids- och OB-ersättning?

Utan kollektivavtal eller reglering i anställningsavtalet behöver arbetsgivaren inte betala extra ersättning till den som till exempel arbetar mer än 40 timmar en vecka.

Hur många semesterdagar har du rätt till?

Enligt lag har du rätt till 25 betalda semesterdagar per år, kollektivavtal innehåller dock ofta fler semesterdagar.

Vad har du för heltidsmått?

Om inget annat framgår avser heltid 40 timmar arbete per vecka. Ofta finns regler i kollektivavtal om lägre heltidsmått, särskilt vid arbete som ofta utförs på obekväm tid.

Har du rätt till extra ersättning vid föräldraledighet?

Många kollektivavtal innehåller ersättning som betalas ut som ett tillägg till föräldrapenningen från Försäkringskassan.

Har du rätt till extra ersättning vid sjukdom?

Många kollektivavtal innehåller ersättning som betalas ut som ett tillägg till sjukpenningen från Försäkringskassan.

Vad händer om du blir arbetslös?

Det är vanligt att kollektivavtal innehåller omställningsavtal, som ett utökat skydd om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Det kan exempelvis handla om att man får vidareutbilda sig på arbetsgivarens bekostnad för att undvika arbetslöshet.

Har du rätt till restidsersättning och traktamente?

Om resor ingår i tjänsten är det viktigt att ha koll på om dessa ersätts särskilt. Om inte reglering finns betalas ingen extra ersättning för detta.

Vilka försäkringar följer av anställningen?

Ibland finns till kollektivavtalet lösningar för bland annat grupplivförsäkring och personskadeförsäkring.

Kontakta oss

Har du specifika frågor gällande din situation? Välkommen att höra av dig till ansvarig förhandlare på SRAT.

Till våra kontaktuppgifter

Läs mer

Ditt anställningsavtal

Ett anställningsavtal är viktigt både för dig och din arbetsgivare. När du börjar nytt jobb ska du alltid få ett skriftligt anställningsavtal. Det ska visa att du är anställd och vem som är din arbetsgivare.

Läs mer!

Ny på jobbet?

Det kan vara både spännande och nervöst att börja på ett nytt jobb. Många tankar kan snurra om hur det kommer att gå, både med arbetsuppgifter och det sociala. 

Här hittar du några av våra främsta tips på sådant som kan bidra till en bra start och som är bra att ha koll på.

Läs mer!

Vad gäller kring arbetstid?

Regler om arbetstid kan du hitta i Arbetstidslagen men också i kollektivavtal för din arbetsplats. Kollektivavtalets regler är anpassade efter din arbetsplats och är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans.

Läs mer!