Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem
Skriver avtal

Anställningsavtalet ska innehålla en mängd uppgifter. De viktigaste är lön, löneförmåner, antal semesterdagar, anställningsform och uppsägningstid.

Ditt anställningsavtal

Ett anställningsavtal är viktigt både för dig och din arbetsgivare. När du börjar nytt jobb ska du alltid få ett skriftligt anställningsavtal. Det ska visa att du är anställd och vem som är din arbetsgivare.

Anställningsavtalet ska innehålla en mängd uppgifter. De viktigaste är lön, löneförmåner, antal semesterdagar, anställningsform och uppsägningstid. Självklart ska det också finnas med information om din tjänstetitel och när din anställning börjar.

Checklista för anställningsavtal (vid kollektivavtal)

Ditt anställningsavtal bör innehålla:

 • Dina och arbetsgivarens namn och adresser
 • Din arbetsplats
 • Dina arbetsuppgifter, yrke eller tjänstetitel
 • Datum du börjar din anställning
 • Anställningsform, till exempel tillsvidareanställning, provanställning, vikariat
 • Pensions- och försäkringsvillkor (kan ingå i kollektivavtal)
 • Regelverk kring uppsägning (kan ingå i kollektivavtal)
 • Uppsägningstid (kan ingå i kollektivavtal) eller slutdatum om det är en tidsbegränsad anställning
 • Ingångslön
 • Löneförmåner (kan ingå i kollektivavtal)
 • Uppgift om hur ofta lönen ska betalas ut (kan ingå i kollektivavtal)
 • Vad som gäller vid övertids- och mertidsarbete (kan ingå i kollektivavtal)
 • Arbetsdagens och arbetsveckans längd (kan ingå i kollektivavtal)
 • Antal semesterdagar (kan ingå i kollektivavtal)
 • Gällande kollektivavtal
 • Villkor för anställning med stationering utomlands (för stationering längre än en månad)

Fråga alltid arbetsgivaren vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen.

Inget kollektivavtal?

Finns det inget kollektivavtal på din arbetsplats gäller endast de villkor som står i anställningsavtalet. Ensidiga löften av arbetsgivaren kan dras tillbaka utan att du och dina kollegor tillfrågas (exempelvis policydokument).

Checklista

 

Frågor om ditt anställningsavtal?