Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Anställningsformer

När du erbjuds ett nytt jobb är det viktigt att veta vilken anställningsform som gäller. Detta eftersom de fungerar på olika sätt och reglerna kring till exempel uppsägning är olika. En anställning kan vara tillsvidare (fast) eller tidsbegränsad.

Huvudregeln enligt lag är tillsvidareanställning (fast anställning). Ska en anställning vara tidsbegränsad måste du och din arbetsgivare vara överens om det i förväg. De anställningsformer som finns regleras i lag eller i ditt kollektivavtal.

Anställningsformerna enligt lagen

  • Tillsvidareanställning
  • Provanställning
  • Särskild visstidsanställning (hette tidigare allmän visstidsanställning)
  • Vikariat
  • Säsongsarbete
  • Tidsbegränsad anställning för den som fyllt 69 år

 

Tillsvidareanställning – fast anställning

Som tillsvidareanställd är du anställd utan tidsbegränsning. Detta brukar också kallas för fast anställning. Anställningen kan avslutas av dig eller din arbetsgivare efter en uppsägningstid.

Arbetsgivaren måste ha sakliga skäl för att säga upp dig. Det kan vara på grund av arbetsbrist, till exempel orsakad av en omorganisation eller dålig ekonomi, eller på grund av skäl som har med dig personligen att göra.

Provanställning

Du kan vara provanställd i max sex månader, därefter övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.

Om du eller din arbetsgivare inte vill att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning måste det meddelas innan provanställningen gått ut. Det vanligaste är 14 dagars varseltid för avslutande av en provanställning men kan regleras annorlunda i kollektivavtal om sådant finns på arbetsplatsen.

Särskild visstidsanställning

Särskild visstidsanställning hette tidigare allmän visstidsanställning. Din arbetsgivare behöver inte ange något skäl till tidsbegränsningen.

Anställningen ska automatiskt övergå i en tillsvidareanställning (fast anställning) när du har varit visstidsanställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste fem åren.

Vikariat

Vikarie kan man bara vara för en anställd som är frånvarande från arbetsplatsen. Vikariatet övergår automatiskt till en tillsvidareanställning när du har varit vikarie hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren.

Tidsbegränsad anställning för dig som fyllt 69 år

Om du har fyllt 69 år kan du få en tidsbegränsad anställning med hänvisning till din ålder. Det gäller framför allt om du nyanställs hos en arbetsgivare efter din 69-årsdag. Den här typen av tidsbegränsad anställning omvandlas aldrig till en tillsvidareanställning.

Kontakta oss

Om din arbetsgivare omfattas av kollektivavtal kan särskilda regler gälla. Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar.

Till våra kontaktuppgifter