Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Sjukskriven

Kollektivavtalad sjuklön

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats har du i de flesta fall rätt till sjuklön från din arbetsgivare. Detta gäller från din 15:e sjukdag till och med 90:e sjukdagen. Sjuklönen fungerar som ett tillägg utöver den ersättning som du får från Försäkringskassan. Villkoren ser olika ut beroende på vilken arbetsgivare som du har. Personal- eller HR-avdelningen på din arbetsplats kan ge dig mer information. Hör av dig till oss om du är osäker på vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats.

Kollektivavtalad ersättning vid nedsatt arbetsförmåga

Om du har en drabbats av långvarig nedsatt arbetsförmåga, längre än 90 sjukdagar, kan du ha rätt till ersättning från gruppsjukförsäkring via kollektivavtalet hos din arbetsgivare. Villkoren ser olika ut i olika kollektivavtal. Du är välkommen att kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för dig och din arbetsgivare.

Du som är medlem har försäkringen SRAT Hälsoskydd som en del av ditt medlemskap. Om du blir sjukskriven längre än 14 dagar kan du få en extra sjukersättning och personligt stöd från ett hälsoombud via Folksam.

Lägre medlemsavgift vid långtidssjukskrivning

Om du är sjukskriven på heltid längre än tre månader har du rätt till sänkt medlemsavgift. Du behöver ansöka om den reducerade avgiften. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om det skulle bli aktuellt för dig.

Kontakta oss

Har du specifika frågor gällande din situation? Välkommen att höra av dig till ansvarig förhandlare på SRAT.

Till våra kontaktuppgifter