Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem
Kvinna och man samtalar

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren använda sig av turordning, vilket regleras i lagen om anställningsskydd, LAS. 

Uppsägning

Du kan själv säga upp dig eller bli uppsagd av din arbetsgivare. Om arbetsgivaren säger upp dig måste det finnas sakliga skäl.

Du blir uppsagd 

Säger din arbetsgivare upp dig behöver det finnas sakliga skäl för uppsägningen. Sakliga skäl är antigen arbetsbrist eller personliga skäl. 

Arbetsbrist

Blir du uppsagd på grund av arbetsbrist, vilket är den vanligaste anledningen, är orsaken organisatorisk eller ekonomisk. Som att din arbetsgivare inte har råd att ha dig kvar eller omorganiserar så att tjänster försvinner. Här ska arbetsgivaren använda sig av turordning, vilket regleras i lagen om anställningsskydd, LAS. 

Personliga skäl

Blir du uppsagd på grund av personliga skäl är anledningen att arbetsgivaren anser att du har misskött ditt arbete eller på annat sätt uppträtt olämpligt i din tjänst. Det kan till exempel handla om misshandel, stöld, förskingring, arbetsvägran eller olovlig frånvaro. Har du grov misskött ditt arbete kan du bli avskedad. Då gäller ingen uppsägningstid, du får oftast gå på dagen.  

Blir du uppsagd ska du alltid få beskedet skriftligt och vill du veta varför du blivit har uppsagd måste din arbetsgivare förklara det skriftligt.

Vad innebär varsel om uppsägning?

Flera frågetecken

Varsel är en förvarning. Om arbetsgivaren varslar om uppsägning betyder det alltså att arbetsgivaren förvarnar om att uppsägningar kan bli aktuella.

Omplacering 

Om du blir uppsagd måste din arbetsgivare först undersöka om det är möjligt att omplacera dig till andra arbetsuppgifter inom organisationen, det måste dock finnas en ledig befattning som du har tillräckliga kvalifikationer för. Det gäller oavsett om du sagts upp på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. Undantaget är om du blivit avskedad. Har arbetsgivaren inte gjort det finns inte sakliga skäl för uppsägning. 

Du säger upp dig själv 

Om du själv säger upp dig börjar din uppsägningstid räknas från den dagen du säger upp dig. Hur lång uppsägningstid du har varierar och beror på vilken typ av anställning du har samt hur länge du har varit anställd av arbetsgivaren. Detta ska framgå i ditt anställningsavtal eller i ditt kollektivavtal. Saknas det gäller uppsägningstiden enligt lagen om anställningsskydd, LAS. Vi rekommenderar att genomföra uppsägningen skriftligen. 

Vad händer om företaget jag arbetar på går i konkurs? 

Vid en konkurs förlorar företaget kontrollen över den egna verksamheten och det är istället konkursförvaltaren som fattar alla beslut. Konkursförvaltaren ska informera dig som anställd om vad som kommer att hända. Det är vanligt att sägas upp på grund av arbetsbrist vid konkurs, men ibland får anställda jobba kvar en tid tills verksamheten är såld eller nedlagd. 

I konkurslagen finns regler för hur löner och företagets skulder ska hanteras. Om det finns pengar i bolaget så kan din lön betalas ut, men det är vanligt att tillgångarna inte räcker till. Det finns då ett skydd för dig som anställd genom den statliga lönegarantin för att täcka vissa löneutbetalningar. 

Omställningsorganisationer

Omställningsfonden

Arbetar med att stödja och hjälpa anställda inom kommuner och regioner, samt företag som är medlemmar i Sobona, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. 

Till Omställningsfonden

Trygghetsstiftelsen

Arbetar med att stödja och hjälpa anställda inom statlig sektor som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. 

Till Trygghetsstiftelsen

Trygghetsrådet TRR

Arbetar med att stödja och hjälpa anställda inom privat sektor som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Företaget du arbetat på måste vara anslutet till Trygghetsrådet.

Till Trygghetsrådet TRR

Trygghetsrådet TRS

En kollektivavtalad stiftelse som har ideell sektor och kulturområdet som sitt huvudsakliga verksamhetsområde. 

Till Trygghetsrådet TRS

Kontakta oss

Har du specifika frågor gällande din situation? Välkommen att höra av dig till ansvarig förhandlare på SRAT.

Till våra kontaktuppgifter