Akademiker i samhällsbärande professioner

Arbetstid

Regler om arbetstid finns i Arbetstidslagen (1982:673). Arbetstidslagen är till stora delar dispositiv vilket innebär att arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal kan avtala om andra regler.

Två klockor ligger på ett bord, en har en urtavla med arabiska (svenska)  siffror en har en urtavla med romerska siffror.

 

Ordinarie tid

Den ordinarie arbetstiden får vara högst 40 timmar i veckan. När det behövs med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållandena i övrigt, får arbetstiden uppgå till 48 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor.

Övertid

Det arbete som sker utöver ordinarie arbetstid, enligt lag eller kollektivavtal, räknas som övertid. En anställd får ha max 50 timmars övertid under en kalendermånad, eller 48 timmar under fyra veckor, utöver sin vanliga heltid. Under ett kalenderår får övertiden bli högst 200 timmar. Därutöver kan extra övertid tas ut med högst 150 timmar per kalenderår om det finns särskilda skäl. Ingen dispens krävs från Arbetsmiljöverket.

Anteckningar om övertid

Arbetsgivare ska föra anteckningar om övertid. Arbetstagarna har rätt att själva eller genom någon annan ta del av anteckningarna. Samma rätt tillkommer den arbetstagarorganisation som företräder arbetstagare på arbetsplatsen.

Obekväm arbetstid

OB-tillägg är lön som tillkommer utöver din månadslön för arbete på obekväm arbetstid. När du söker en anställning som innebär arbete på obekväma tider är det viktigt att du ställer frågor gällande detta innan du skriver på anställningsavtalet. OB- tillägget finns inte i någon lagstiftning och är därför inte en rättighet enligt lag. Det är kollektivavtalet eller det enskilda anställningsavtalet som innehåller dessa tillägg Det är också kollektivavtalet som avgör när det definieras som obekväm arbetstid. Har inte arbetsgivaren något kollektivavtal är det viktigt att OB-tillägget finns med i det enskilda anställningsavtalet eller att månadslönen är så pass mycket högre att den väger upp att det inte finns OB-tillägg.

Glöm inte att om lösningen är att baka in tillägget i månadslönen är det viktigt att värdet av det består över tid när det gäller löneutvecklingen. För att veta vilka nivåer som gäller på vilka tider måste du titta i kollektivavtalet. Oavsett om du får ersättning för den obekväma arbetstiden så omfattas du av skyddslagstiftning gällande arbetstid.

Nationaldagen den 6 juni

Sedan många år tillbaka har 6 juni ersatt annandag pingst som röd dag i kalendern. Detta kan få konsekvenser för hur arbetstiden förläggs runt helgdagen samt vilka villkor som gäller för eventuella kompensationer i förhållande till det som gälld innan bytet av röd dag. Om det finns några kompensationer (exempelvis annan ledig dag om den 6 juni infaller en helg) eller speciella arbetstidsregleringar styrs de av kollektivavtalen eller av lokala överenskommelser. Finns det inga överenskomna lösningar så är dagen röd och räknas in i arbetstidsmåttet som vilken annan söndag som helst.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se