Akademiker i samhällsbärande professioner

Arbetstid

Regler om arbetstid finns i Arbetstidslagen (1982:673) Fackförbund och arbetsgivare kan avtala om andra regler för arbetstid via kollektivavtal.

Regler om arbetstid finns i Arbetstidslagen men också i kollektivavtal. Lagen säger att den ordinarie arbetstiden får vara högst 40 timmar i veckan. Du får dock arbeta upp till 48 timmar i veckan i genomsnitt under maximalt fyra veckor. Det kan finnas andra regler i ditt kollektivavtal. Kontakta oss om du har frågor om vad som gäller där du arbetar. kansli@srat.se

Övertid

Det arbete som sker utöver ordinarie arbetstid, enligt lag eller kollektivavtal, räknas som övertid. Du som anställd får ha maximalt 50 timmars övertid per månad utöver din heltidstjänst. Under ett kalenderår får övertiden bli högst 200 timmar.

Obekväm arbetstid

Vad som är obekväm arbetstid är inte reglerat i lag utan i kollektivavtal. Det är också ditt kollektivavtal som slår fast om du har rätt till extra ersättning (OB-tillägg) när du arbetar obekväm arbetstid. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller kring obekväm arbetstid när du söker jobb. Ibland är OB-tillägget inbakat i din månadslön och då behöver du ta reda på att värdet av tillägget inte urholkas på sikt. Oavsett om du får ersättning för den obekväma arbetstiden så omfattas du av skyddslagstiftning gällande arbetstid.

 

 

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se