Arbetstid

Regler om arbetstid finns i Arbetstidslagen (1982:673). Arbetstidslagen är till stora delar dispositiv vilket innebär att arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal kan avtala om andra regler.

 

Ordinarie tid

Den ordinarie arbetstiden får vara högst 40 timmar i veckan. När det behövs med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållandena i övrigt, får arbetstiden uppgå till 48 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor.

Övertid

Det arbete som sker utöver ordinarie arbetstid, enligt lag eller kollektivavtal, räknas som övertid. En anställd får ha max 50 timmars övertid under en kalendermånad, eller 48 timmar under fyra veckor, utöver sin vanliga heltid. Under ett kalenderår får övertiden bli högst 200 timmar. Därutöver kan extra övertid tas ut med högst 150 timmar per kalenderår om det finns särskilda skäl. Ingen dispens krävs från Arbetsmiljöverket.

Anteckningar om övertid

Arbetsgivare ska föra anteckningar om övertid. Arbetstagarna har rätt att själva eller genom någon annan ta del av anteckningarna. Samma rätt tillkommer den arbetstagarorganisation som företräder arbetstagare på arbetsplatsen.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se