Akademiker i samhällsbärande professioner

Utvecklingssamtal

Utvecklings-/medarbetarsamtalets syfte är att medarbetare och chef ska få möjlighet att diskutera angelägna arbetsrelaterade frågor i ostörd miljö. Meningen är att båda parter ska ventilera åsikter och ge värdefulla synpunkter, för att individen ska utvecklas i arbetet och medverka till ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen.

Samtalet ska fungera som ett avstämningstillfälle, där båda parter har möjlighet att utvärdera individens prestation och verksamhetens resultat det gångna året samt formulera målen för nästkommande år. Angelägna, ofta ”större” frågor och frågor som inte ryms i de dagliga samtalen kan utan tids­press och störande inslag diskuteras. Utvecklingssamtalet ska bilda grund för lönesamtalet.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se