Akademiker i samhällsbärande professioner

Uppsägning

Du kan själv säga upp dig eller bli uppsagd av din arbetsgivare. Om arbetsgivare säger upp dig måste det finnas så kallade sakliga skäl.

Uppsägning – vad gäller?

Är du fast anställd (tillsvidareanställd) kan du säga upp dig från din anställning. Du har sedan en uppsägningstid som löper på från dagen du sade upp dig. Hur lång uppsägningstid du har varierar. I normala fall har du kommit överens om uppsägningstiden när du anställdes.  Om du inte har gjort en överenskommelse så gäller uppsägningstiden enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) eller i ditt kollektivavtal.

Säger din arbetsgivare upp dig behöver det finnas sakliga skäl för uppsägningen. Skälen bestäms i Lagen om anställningsskydd (LAS).

Du kan i huvudsak bli uppsagd på grund av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. En sådan uppsägning har organisatoriska eller ekonomiska orsaker.

Uppsägningar från arbetsgivarens sida ska ske skriftligt. Om du begär att få veta vad som ligger till grund för uppsägningen måste din arbetsgivare ge dig skriftligt besked om orsakerna.

Omplacering – vad gäller?

Om du blir uppsagd måste din arbetsgivare först undersöka om det är möjligt att omplacera dig till andra arbetsuppgifter. Det gäller vid både uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning av personliga skäl – om det inte handlar om så kallad grov misskötsamhet. Om arbetsgivaren inte har uttömt alla möjligheter till omplacering inom hela organisationen, finns inte saklig grund för uppsägning. Det måste dock finnas en ledig befattning som du har tillräckliga kvalifikationer för. Det vill säga att du ska kunna klara av arbetsuppgifterna, eventuellt efter en kortare vidareutbildning.

Vad händer om företaget jag arbetar på går i konkurs?

Vid en konkurs förlorar företaget rådigheten över den egna verksamheten och det är konkursförvaltaren som fattar alla beslut. Det utses en konkursförvaltare som ska informera dig som anställd om vad som kommer att hända. Det är vanligt att sägas upp på grund av arbetsbrist, men ibland får anställda jobba kvar en tid tills verksamheten är såld eller nedlagd.

I Konkurslagen finns regler för hur löner och företagets skulder ska hanteras. Om det finns det pengar i bolaget så kan din lön betalas ut, men det är vanligt att tillgångarna inte räcker till. Det finns ett skydd för dig som anställd genom den så kallade statliga lönegarantin.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss på kansli@srat.se om du blivit uppsagd eller om du funderar på vad som gäller för dig vid en konkurs.

Omställningsorganisationer