Akademiker i samhällsbärande professioner

Tjänstepension

Om din arbetsplats har kollektivavtal så har du någon form av tjänstepension. Du kan också ha flexpension. Här kan du läsa mer om vad som gäller på just din arbetsplats.

Ett äldre par läser tidningen tillsammans

Du som jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal har rätt till tjänstepension. Det gäller för de allra flesta och är en värdefull förmån. Tjänstepension innebär att du får extra pengar inbetalda till din pension och är en viktig del av din framtida pension. Är du osäker på vilket kollektivavtal din arbetsplats har kan du kontakta oss. kansli@srat.se

Här beskriver vi kort vilka huvudsakliga typer av tjänstepension som gäller på arbetsmarknaden. För att läsa mer om den allmänna pensionen, som du har rätt till enligt lag, kan du vända dig till Pensionsmyndigheten.

Statlig sektor

Om du arbetar på en statlig myndighet eller på ett statligt affärsverk bestäms din tjänstepension av avtalet PA03 eller PA16. Avtalet gäller för dig som är född efter 1987.

Statens tjänstepensionsverk (SPV) ger dig råd och stöd kring tjänstepensionen om du arbetar i statlig sektor.

Kommun och region

Om du arbetar i en kommun, region eller ett kommunalt bolag bestäms tjänstepensionen för de allra flesta i avtalet AKAP-KR. En del anställda omfattas fortfarande av det gamla avtalet KAP-KL. Din arbetsgivare ska ge dig besked om vad som gäller just för dig. Du kan också läsa mer om de olika avtalen på AkademikerAlliansens hemsida.

KPA Pension eller Skandia är de bolag för tjänstepensioner som gäller för dig som jobbar i kommun och region. Via KPA:s kundservice kan du få råd och stöd kring din tjänstepension. Skandias valcentral hjälper dig att hantera din tjänstepension.

Privat och ideell sektor

Om du arbetar på ett privat företag eller i en ideell organisation är det vanligaste att du får din pension enligt ITP-planen, men det finns även andra avtal.

På en rådgivningstjänst hos Avtalat kan du få råd om din tjänstepension anpassade för just dig. Rådgivningstjänsten är gratis för dig som är jobbar i privat sektor.

Flexpension

Vissa kollektivavtal ger dig också rätt till flexpension. Om du har flexpension kan du som anställd välja att gå ner i arbetstid i slutet av din yrkeskarriär. Du kan också välja att i stället spara flexpensionen och få ut en högre pension när du slutar jobba. Flexpension finns till exempel för en del som jobbar i statlig sektor.

65 år och äldre och fortsätter att jobba?

 

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se