Akademiker i samhällsbärande professioner

Sjuk

Om du blir sjuk måste du som anställd anmäla det till din arbetsgivare från första sjukdagen. Är du egen företagare, studerande eller arbetslös anmäler du direkt till Försäkringskassan. Om du är sjuk i mer än sju dagar måste du lämna läkarintyg till din arbetsgivare.

På en del arbetsplatser kräver arbetsgivare läkarintyg från första sjukdagen. Kontakta oss på kansli@srat.se om du har frågor om vad som gäller just dig.

SRAT:s försäkring kan ge dig extra ersättning

Du som är medlem har försäkringen SRAT Hälsoskydd. Om du är sjukskriven längre än 14 dagar kan du få extra sjukersättning och personligt stöd från ett hälsoombud på Folksam. 

Lägre medlemsavgift vid långtidssjukskrivning

Om du är sjukskriven på heltid längre än tre månader har du rätt till sänkt medlemsavgift i SRAT. Det behöver du ansöka om – så hör av dig till oss om det är aktuellt för dig.

Kollektivavtalad sjuklön

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats kan du ha rätt till sjuklön från din arbetsgivare. Det gäller om du är sjuk i mer än 14 dagar. Sjuklönen fyller på sjukpenningen du får från Försäkringskassan. Villkoren ser olika ut beroende på vilken arbetsplats du arbetar.

Kollektivavtalad ersättning vid nedsatt arbetsförmåga

Om du har en drabbats av långvarig nedsatt arbetsförmåga (längre än 90 dagar) kan du ha rätt till ersättning från gruppsjukförsäkring via ditt kollektivavtal. Villkoren ser olika ut i olika kollektivavtal. Du är välkommen att kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för dig.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se