Akademiker i samhällsbärande professioner

Om du bli sjuk – en guide

Blir du sjuk och av den anledningen inte kan göra ditt jobb drar antagligen din arbetsgivare lön för frånvarotiden. Andra ersättningar blir aktuella så länge sjukfrånvaron pågår. Regelverk i både lag och avtal anger vad som gäller beroende på hur länge du har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Viktigt att hålla reda på
  

 1. Sjukanmälan
  Du måste sjukanmäla dig. Som anställd gör du det till arbetsgivaren. Följ arbetsplatsens rutiner. Som egen företagare, föräldraledig, studerande eller arbetslös anmäler du dig direkt till Försäkringskassan.
    
 2. Annan ledighet
  Om redan godkänd ledighet, exempelvis semester, inträffar under tid du är frånvarande på grund av sjukdom behöver du aktivt ta ställning till om du ska meddela arbetsgivaren om byte av frånvaroorsak.
    
 3. Läkarintyg
  Läkarintyg måste lämnas till arbetsgivaren vid sjukdom som pågår längre än sju kalenderdagar. Boka tid hos din läkare och lämna intyg från och med dag åtta. I vissa fall kan arbetsgivaren kräva läkarintyg från första sjukdagen.
    
 4. SRATs HälsoSkydd
  Kontakta hälsoombudet som finns på Folksam om sjukskrivningen pågår längre tid än 14 dagar. I ditt medlemskap ingår SRAT Hälsoskydd som innebär både personligt stöd från hälsoombud och ersättning från sjukinkomstförsäkringen vid längre sjukdomsfrånvaro. 
    
 5. Försäkringskassan prövar arbetsförmågan
  Vid längre tids sjukskrivning prövar försäkringskassan din arbetsförmåga efter 90, 180 och 365 dagar. Om du behöver ännu längre tid för att återgå i arbete måste du begära särskild prövning. 

 6. Ansök om nedsatt medlemsavgift till SRAT
  Vid sjukskrivning på heltid längre än 3 månader kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift. Kontakta Medlemsservice på SRATs kansli.

Länktips

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se