Akademiker i samhällsbärande professioner

Anställningsformer

En anställning kan antingen vara tillsvidare (fast anställning) eller tidsbegränsad. Huvudregeln är tillsvidareanställning.

Två män och en kvinna sitter vid ett bord. De tittar in i kameran

 

Kort om anställningsformer

Huvudregeln på arbetsmarknaden är tillsvidareanställning (fast anställning). Ska en anställning vara tidsbegränsad måste du och din arbetsgivare vara överens om det i förväg. De olika anställningsformer som finns regleras i lag eller i ditt kollektivavtal.

De vanligaste anställningsformerna är:

  • Tillsvidareanställning
  • Provanställning
  • Särskild visstidsanställning (hette tidigare allmän visstidsanställning)
  • Vikariat
  • Säsongsarbete
  • Tidsbegränsad anställning för den som fyllt 67 år

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning, kallas också fast anställning, och den gäller utan tidsbegränsning. Tillsvidareanställningen kan sägas upp av dig eller din efter en uppsägningstid. Arbetsgivaren måste ha så kallad saklig grund för att säga upp dig. Det kan till exempel vara på grund av arbetsbrist, det vill säga en omorganisation eller dålig ekonomi.

Provanställning

Du kan bli anställd på prov i maximalt sex månader. Sedan är tanken att provanställningen ska övergå i en tillsvidareanställning (fast anställning). Om du eller din arbetsgivare inte vill att anställningen ska fortsätta måste det meddelas till motparten innan prövotiden gått ut.

Särskild visstidsanställning

Särskild visstidsanställning hette tidigare allmän visstidsanställning. Det är en anställning där din arbetsgivare inte behöver ange något skäl till tidsbegränsningen, (som att det till exempel är ett vikariat). Anställningen ska automatiskt övergå i en tillsvidareanställning (fast anställning) när du har varit visstidsanställd i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren.

Tidsbegränsad anställning för den som fyllt 67 år

Om du har fyllt 67 år kan du få en tidsbegränsad anställning med hänvisning till din ålder. Det gäller framför allt om du nyanställs hos en arbetsgivare efter 67-årsdagen. Din tidsbegränsade anställning blir då inte automatiskt en tillsvidareanställning (fast anställning) när den går ut. Du kan alltså vara visstidsanställd under hela din anställningstid efter att ha fyllt 68 respektive 69 år. Läs mer här.

Det kan finnas särskilda regler även i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Kontakta gärna oss för mer information på kansli@srat.se

Läs mer om timanställning

 

 

 

 

Relaterad info

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se