Akademiker i samhällsbärande professioner

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, LKR

Swedish Chiropractic Association.

En kvinnlig kiropraktor behandlar en patients fot

Du som är legitimerad kiropraktor är välkommen som medlem.

LKR tillhör den europeiska kiropraktorunionen, ECU, och den kiropraktiska världsfederationen WFC. WFC är medlem i Världshälsoorganisationen, WHO, och dess organ för medicinsk vetenskap.

Medlemmar i LKR har gedigen utbildning och tillgång till ett rikt internationellt kontaktnät av vidareutbildningar och forskning. Alla LKR-anslutna kiropraktorer innehar patient- och ansvarsförsäkring.

För frågor om medlemskap och medlemsförmåner, kontakta LKR på e-post kansli@lkr.se eller telefon 070-689 11 79.

LKR är en förening med egen ekonomi och egna medlemsavgifter och eget kansli. Organisationsnr: 843000-7529.

Läs mer om föreningen på www.lkr.se

LKRs kansli

LKR Service AB
c/o Företagarna
106 67 Stockholm
Mbt 070-689 11 79
E-post kansli@lkr.se

Förhandlare

Henrik Sjösten
08-442 4488
henrik.sjosten@srat.se