Svenska Barnmorskeförbundet

Från den 1 januari 2019 blir Svenska Barnmorskeförbundet en självständig facklig professionsförening i SRAT.

Du kan bli medlem i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT från den 1 januari 2019, och det går bra att göra en ansökan om medlemskap redan nu. Begär utträde ur ditt nuvarande fackförbund och meddela oss på kansli@srat.se vilket datum du får utträde. Du kommer att få bekräftelse per post.

Välkommen!

Det lönar sig att vara medlem!

(Denna sida är under uppbyggnad)

Ansvarig förhandlare

Mattias Torell
08-442 4467
mattias.torell@srat.se

Ansvarig förhandlare

Ann Garö
08-4424479
ann.garo@srat.se

Ansvarig förhandlare

Maria Yngvesson
08-442 4461
maria.yngvesson@srat.se