Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Ta hjälp av STHF:s Etiska Råd

Sveriges Tandhygienistförenings Etiska råd har till uppgift att ge medlemmar och lokalföreningar råd i etiska frågor.

Om du i din yrkesutövning blir anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kan Etiska rådet fungera som stöd och hjälp. Rådet kan också stötta med att formulera svar till myndigheten. Etiska rådet har också till uppgift att revidera och hålla de yrkesetiska reglerna aktuella.

Kontaktuppgifter till STHFs Etiska Råd:

Christina Prestgaard, ordförande
Kristina Svensson, ledamot
Marie Jansson, ledamot