Hoppa till huvudinnehåll Tandhygienistforening Logga in Bli medlem

Sveriges Tandhygienistförenings styrelse

Här följer en beskrivning av arbetet i STHFs styrelse.

Sveriges Tandhygienisters styrelse

Från vänster: Helen Östholm-ledamot, Maria Nouia-ledamot, Fouzieh Eliassy-ordförande, Marie Sand-ledamot, Monica Ringdahl-ledamot, Sara Hed Rann-ledamot. 

Ledamöterna i STHFs styrelse har ett förtroendeuppdrag och företräder organisationens medlemmar. Det är en arbetande styrelse vilket innebär att varje ledamot har ett eget ansvarsområde. Styrelsens ledamöter besitter kunskap inom olika områden för att ge bredd och djup i styrelsearbetet samt att diskussioner som rör arbetsmarknads- och förhandlingsfrågor, tandhygienistens yrkesutövning och utveckling blir givande och resultatinriktade.

Styrelsens uppgifter är att

• arbeta med aktuella yrkesfrågor samt utveckling av tandhygienistprofessionen och tandhygienistens roll i framtidens tandvård

• företräda STHF i referens- eller arbetsgrupper vid myndigheter som handlägger tandvårdsfrågor

• företräda STHF tillsammans med SRATs ombudsmän i fackliga-, löne- och yrkesrelaterade frågor samt i kontakter med andra fackliga organisationer, och arbetsgivarorganisationer

• representera STHF både lokalt, regionalt och nationellt vid yrkesrelaterade sammanhang

• representera STHF i offentliga sammanhang som t ex konferenser och mässor

• representera STHF internationellt genom arbete inom EDHF och IFDH

• etablera och utveckla politikerkontakter både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt

• aktivt ta del av och besvara de till STHF inkomna remisser

• representera STHF i kontakt- och nätverk som berör folkhälsofrågor

• arbeta aktivt med att utveckla tvärprofessionell samverkan

• arbeta aktivt med rekryteringsarbete

• vara ett stöd för verksamheten i STHFs lokalföreningar, råd och nätverk

• aktivt marknadsföra tandhygienistyrket och betydelsen av en god munhälsa

Sammanträden

Styrelsen sammanträder ca sex gånger per år, dels vid tvådagars styrelseinternat förlagda till SRAT:s/STHF:s kansli i Stockholm, dels vid digitala möten via Zoom. Däremellan sker det löpande arbetet via e-post och telefon.

Vill du veta mer?