Just nu kan det vara svårt att nå oss via telefon på grund av tekniska problem. Kommer du inte fram, mejla oss på kansli@srat.se så återkommer vi så snart vi kan!
Hoppa till huvudinnehåll Tandhygienistforening Logga in Bli medlem

Sveriges Tandhygienistförening

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, är en partipolitiskt obunden förening som organiserar landets tandhygienister, offentligt och privat anställda samt egna företagare. Tillsammans påverkar vi yrkets utveckling och tandhygienistens villkor!

Vi har cirka 3400 medlemmar och är en del av fackförbundet SRAT, som är ett av Sacos medlemsförbund.

Organisationsskiss

Sveriges Tandhygienisters vision och mission

Vår vision är En stark tandhygienistprofession – tillsammans för en god oral hälsa i ett hållbart samhälle. Vision och mission fastställdes av STHF:s Kongress i april 2020.

Sveriges Tandhygienisters verksamhet ska genomsyras av värdeorden Professionalitet – Gemenskap – Inflytande.

Vår mission lyder Vi stärker och stödjer tandhygienisten i sin yrkesroll och använder vårt inflytande till att skapa förutsättningar för professionen att verka, utvecklas och agera på samhälllets olika arenor.

Detta är STHF