Hoppa till huvudinnehåll Tandhygienistforening Logga in Bli medlem

STHF:s organisation

Sveriges Tandhygienister, STHF, är en förening inom Sacoförbundet SRAT, akademiker inom samhällsbärande professioner. Tillsammans påverkar vi tandhygienistyrkets utveckling och tandhygienistens villkor!

Sveriges Tandhygienister, STHF, består av 24 lokalföreningar. Du som är medlem tillhör en lokalförening beroende på var du bor och arbetar geografiskt. 

STHFs kongress, som äger rum vart tredje år, är föreningens högsta beslutande organ. STHFs styrelse, som är en arbetande styrelse, sammanträder ca 6 gånger per år. Knutna till styrelsen finns STHFs vetenskapliga råd, STHFs etiska råd och STHFs chefsråd. Inom föreningen finns även sex stycken nätverk som medlemmar kan delta i efter intresse. 

Sveriges TandhygienistFöretagare är en sektion inom STHF som driver särskilda frågor för tandhygienistföretagare. 

Thusab, Tandhygienisternas Utbildnings- och Service AB, är föreningens företag som bland annat arrangerar de årliga TandhygienistDagarna.