Logo Logga in Bli medlem

Thusabs styrelse. Från vänster: Christina Prestgaard, Lena Munck, Helen Östholm, Ingela Jägestrand.

Thusab

Thusab, är Sveriges Tandhygienistförening, STHFs helägda bolag. Den huvudsakliga verksamheten består av fortbildnings- och kursverksamhet, marknadsföring samt försäljning av profilprodukter.

Thusabs styrelse

Thusab's styrelse sedan september 2023:

från vänster
Christina Prestgaard, ledamot
Lena Munck, ledamot
Helen Östholm, ordförande
Ingela Jägestrand, ledamotH