Hoppa till huvudinnehåll Tandhygienistforening Logga in Bli medlem

Etikfrågor

Sveriges Tandhygienistförenings Etiska råd har till uppgift att ge medlemmar och lokalföreningar råd i etiska frågor.

Om du i din yrkesutövning blir anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kan Etiska rådet fungera som stöd och hjälp. Rådet kan också stötta med att formulera svar till myndigheten. Etiska rådet har också till uppgift att revidera och hålla de yrkesetiska reglerna aktuella.

Kontaktuppgifter till STHF:s Etiska råd

Christina Prestgaard, ordförande
Stina Svensson, ledamot
Marie Jansson, ledamot

Tandhygienistens arbete måste präglas av ett etiskt förhållningssätt. STHFs yrkesetiska riktlinjer syftar till att:

  • medvetandegöra tandhygienisten om etiska frågor som är förenade med yrkesutövningen.
  • garantera patienten ett värdigt och sakkunnigt bemötande. Det åligger legitimerad tandhygienist som är medlem i STHF att i sin yrkesutövning ständigt följa de etiska riktlinjerna samt att verka för att kollegor efterlever dem.

Ladda ned STHF:s Etiska riktlinjer, för leg. tandhygienister i förhållande till patient, yrke, allmänhet mfl. (pdf

Om en patient känner sig felbehandlad eller upplever att tandhygienisten brustit i sina ålägganden ska patienten i första hand vända sig till vårdgivaren och i andra hand till Patientnämnden inom den region där vården har utförts. Anmälan kan upplevas som både felaktig och kränkande för tandhygienisten. Vi på STHF har sammanställt råd och tips till dig som blivit anmäld, bland annat kring vad du behöver tänka på när du skriver ditt yttrande. 

Ladda ned skriften "Om du blir anmäld i din yrkesutövning"

För att garantera allmänheten en saklig upplysning av tandhygienistens verksamhet och för att upprätthålla en god och värdig anda har ett dokument Marknadsföring och sociala medier tagits fram som komplement till de Etiska riktlinjerna.

Ladda ner STHF:s dokument Marknadsföring och sociala medier