Hoppa till huvudinnehåll Tandhygienistforening Logga in Bli medlem

Tobaksprevention

Tobaksprevention är en prioriterad fråga inom Sveriges Tandhygienister och vi arbetar med den på flera olika sätt. På denna sida hittar du Sveriges Tandhygienisters policy med de ståndpunkter vi har i tobaksfrågan. Här samlar vi även artiklar, länkar och patientinformation som du kan behöva i ditt jobb som tandhygienist.

tobaksprevention

Sveriges Tandhygienistförenings tobakspolicy

Sveriges Tandhygienistförening menar att alla människor har rätt till en rökfri miljö och att barn och unga ska skyddas mot tobak i alla dess former. Ett minskat tobaks- och nikotinbruk i världen bidrar till en bättre miljö. Målsättningen är att tandhygienister som yrkeskår ska bidra till att förebygga och minska bruket av tobak ur ett hälso- och miljöperspektiv samt bidra till ett hållbart samhälle. Läs vår policy om tobaksprevention här. 

STHF:s policy om Tobaksprevention

Sveriges Tandhygienistförening anser att

  • att tobaksförebyggande arbete i alla dess former är en naturlig del i tandhygienistens arbete
  • att tobaksavvänjning i tandvården ska vara avgiftsfri och att tandvården ges resurser för att arbeta med tobaksprevention
  • att alla som använder tobak ska erbjudas tobaksprevention

Tandvård mot tobak

Sveriges Tandhygienistförening är medlem i Tandvård mot tobak (ingår i Yrkesföreningar mot tobak) som även välkomnar tandvårdspersonal och studerande inom tandvård till att söka individuellt medlemskap. Under paraplyet Tandvård mot tobak arbetar tandvården tillsammans, bland annat i den operativa Tobaksgruppen, mot ett rökfritt Sverige 2025.

Läs mer

Tobak – en global epidemi

WHO arbetar på olika sätt med att upplysa om tobaksanvändning och påverka stater att begränsa den. På WHO's webbplats hittar du mängder av rapporter och faktablad.   

World Health Organization

Tobacco: poisoning our planet

Vad vet du om det vita snuset?

Flera nya undersökningar visar att användningen av vitt snus ökar, speciellt bland unga kvinnor. Det vita snuset kallas ofta "tobaksfritt" men nikotinet i snuset utvinns också från tobaksplantan och har således även en stor klimat- och miljöpåverkan.

Sveriges Tandhygienistförening vill lyfta fram kunskapsdokument och hänvisa till faktarapporter där du som är tandhygienist kan fördjupa dina kunskaper om denna nikotinprodukt.

Läs mer:

Hjärt- och Lungfonden

Folkhälsomyndigheten

VISIR folder: Hårda fakta om vitt snus

SVT Dokumentär - Fångad av tjejsnuset (går att se fram till 2 november 2024)

CAN:s nationella skolundersökning 2022

I denna rapport redovisas resultat från de årliga undersökningarna om erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Av rapporten framgår bland annat att

22 procent i nian och 40 procent i gymnasiet svarade att de provat vitt snus någon gång. Det är en ökning sedan 2021. Det framgår även att e-cigaretter, även kallat vapes, har ökat mycket jämfört med året innan. I 2022 års undersökning är det 20 procent av niorna och 24 procent av gymnasietvåorna som svarar att de använt e-cigaretter under den senaste månaden.

Till CAN-rapport 215

Tobaksprevention - en guide för tandvården

Skriften "Tobaksprevention - en guide för tandvården" har nu uppdaterats av Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges Tandhygienistförening, Svenska Tandsköterskeförbundet och Tandvård mot Tobak. Tillsammans tar vi ansvar för munhälsan!

Läs skriften Tobaksprevention - en guide för tandvården (pdf) här

Rapport: Tobaksindustrins miljöpåverkan

Vetenskapsjournalist Niclas Mamberg tog på LUFT-konferensen 2021 emot årets LUFT-pris för sitt gedigna arbete med att belysa tobaksindustrins miljöförstöring, sprida kunskapen till politiker och allmänhet och skapa opinion. 

Läs rapporten: Tobaksindustrins miljöpåverkan – en genomgång av forskningsläget (pdf) 2020 av Niclas Malmberg

Sluta Röka-linjen – både för vårdpersonal och patienter

Hjälp till att sprida material och filmer!