Akademiker i samhällsbärande professioner

Trafik och Järnväg - TJ

The Transport and Railway Association – TJ

Två män tittar in i flera dataskärmar

Arbetar du som tjänsteman i transportverksamhet är Trafik och Järnväg - TJ rätt organisation för dig. Vi har knappt 4.000 medlemmar som är eller har varit anställda inom statliga verk och myndigheter, kommunala förvaltningar och näringsliv med koppling till transportsektorn. Medlemmarna är sysselsatta inom såväl land-, sjö-, flyg- som spårtrafik (eller inom dessa verksamheters infrastruktur och stödfunktioner).

Vi kan transportsektorn och transportsektorns frågor.

TJ är partipolitiskt obundet och har som syfte att tillvarata medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen. Vi är en förening inom SRAT med egen ekonomi, medlemsavgifter och styrelse.

Vårt organisationsnummer är 802005-1408.

Vi samverkar inom ramen för Trafik- och järnvägsanställdas Nordiska Sammanslutning (TJNS) med våra systerorganisationer i de övriga nordiska länderna. TJNS sammanträder en gång per år.

Kollektivavtal

TJ är part i två centrala kollektivavtal med Almega (tjänsteförbunden):

  • Branschavtal spårtrafik (TJ, Sveriges Ingenjörer, ST samt SEKO)
  • Branschavtal järnvägsinfrastruktur  (TJ, Sveriges Ingenjörer, ST, SEKO och Ledarna)

Härutöver är de lokala TJ-föreningarna parter i ett stort antal ”företagsavtal”
med ibland ganska betydande avvikelser jämfört med de centrala
avtalen.

Saco-S tecknar centralt kollektivavtal för dig som är anställd inom Trafikverket,  Transportstyrelsen eller någon annan statlig arbetsgivare.

Du som jobbar inom kommun/region omfattas av de avtal som SRAT och övriga berörda fackförbund inom Saco har tecknat med Sveriges Kommuner och Region (SKR).

Logga in för att ta del av TJ:s föreningsinstruktion.

Förhandlare

Stefan Strömqvist
08-442 18 62
stefan.stromqvist@srat.se

Förhandlare

Fredrik Damm
08-442 18 61
fredrik.damm@srat.se

Förhandlare

Evalinn Wilke
08-4424478
evalinn.wilke@srat.se

Förhandlare

Karin Thorasdotter
Förhandlare
08-442 44 64
karin.thorasdotter@srat.se