Akademiker i samhällsbärande professioner

Nationellt forensiskt centrums SRAT-förening (f.d. Statens Kriminaltekniska Laboratorium)

En manlig forensiker kollar i ett förstoringsglas på ett papper

I denna förening kan du vara medlem om du arbetar som kvalificerad handläggare, specialist eller chef inom NFC, Nationellt Forensiskt Centrum.

Exempelvis är du forensiker, förste forensiker eller gruppchef.

Förhandlare

Stefan Strömqvist
08-442 18 62
stefan.stromqvist@srat.se