Akademiker i samhällsbärande professioner

SRAT-föreningen vid Försvarets Radioanstalt

Föreningen är en sammanslutning av tjänstemän med kvalificerad handläggande arbetsuppgifter, chefer och specialister anställda vid Försvarets Radioanstalt.

Föreningsstyrelse för Föreningen FRA-tjänstemän SRAT-FRA

Mats Holmgren Ordförande

 

Förhandlare

Mattias Torell
08-442 4467
mattias.torell@srat.se