Svenska Barnmorske-
förbundet

The Swedish Association of Midwives

Svenska Barnmorskeförbundet är barnmorskornas professionsorganisation.

Kvinnlig barnmorska lyssnar på en gravid kvinnas mage

Förbundets ändamål är att främja barnmorskans professionella utveckling samt kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområden med fokus på reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Förbundet är verksamt inom nordiska och internationella samarbeten så som Nordisk Jordemorförening (NJF), European Association of Midwives (EMA) och International Confederation of Midwives (ICM).

Svenska Barnmorskeförbundet ger ut tidskriften Jordemodern.

Svenska Barnmorskeförbundet är en professionsförening med egen ekonomi och egna medlemsavgifter. Föreningen har organisationsnummer 802000-2658.

Läs mer på www.barnmorskeforbundet.se.

Som medlem i Svenska Barnmorskeförbundet får du också tillgång till alla medlemsförmåner i SRAT.

Har du frågor till Svenska Barnmorskeförbundet skickar du dem till  info@barnmorskeforbundet.se

Vill du komma i kontakt med Svenska Barnmorskeförbundets kansli och styrelse mejlar du till kansli@barnmorskeforbundet.se

Du hittar oss också på Facebook.

Läs mer för, av och om barnmorskor på Svenska Barnmorskeförbundets webbplats www.barnmorskan.se

Välkommen!

Det lönar sig att vara medlem!

 

Ansvarig förhandlare

Mattias Torell
08-442 4467
mattias.torell@srat.se

Ansvarig förhandlare

Ann Garö
08-4424479
ann.garo@srat.se

Ansvarig förhandlare

Christel Bridal
08-4424461
christel.bridal@srat.se