Akademiker i samhällsbärande professioner

SRAT-Posten

En PostNord-lastbil åker på en bro

Du är välkommen som medlem i SRAT-Posten om du är anställd inom PostNord eller något av dotterbolagen och har

  • en akademisk utbildning omfattande minst 120 p/180 hp,
  • motsvarande annan utbildning (äldre utbildningar som i dag har 120 p/180 hp eller är under ”akademisering”) eller
  • en befattning som normalt upprätthålls av en person som har en akademisk utbildning (exempel chef, specialist eller kvalificerad handläggare).

Du kan exempelvis arbeta som regionchef, distriktschef, personalchef, arbeta inom verksamhetsstöd.

Medlemmar i SRAT-Posten har tillgång till SRATs alla medlemsförmåner, bland annat SRAT Karriär som bland annat innehåller karriärcoachning och cv-granskning.

Förhandlare

Fredrik Damm
08-442 18 61
fredrik.damm@srat.se

Förhandlare

Jonatan Holm
08-442 4465
jonatan.holm@srat.se