Lotsförbundet

Ett digitalt sjökort visas, på ett fartyg där en lots tagit över kommandot

I Lotsförbundet kan du vara medlem om du arbetar som lots och är anställd av Sjöfartsverket. 96 procent av Sveriges lotsar är medlemmar.

Lotsförbundet är medlem i EMPA, European Maritime Pilots’ Association.

Lotsförbundet är en förening med egen ekonomi och egna medlemsavgifter. Organisationsnr 802002-1575.

Mer information finns på Lotsförbundets webbplats: www.lotsforbundet.se

Förhandlare

Henrik Sjösten
08-442 4488
henrik.sjosten@srat.se