Lotsförbundet

I Lotsförbundet kan du vara medlem om du arbetar som lots och är anställd av Sjöfartsverket. 96 procent av Sveriges lotsar är medlemmar.

Lotsförbundet är medlem i EMPA, European Maritime Pilots’ Association.

Lotsförbundet är en förening med egen ekonomi och egna medlemsavgifter. Organisationsnr 802002-1575.

Mer information finns på Lotsförbundets webbplats: www.lotsforbundet.se

Ansvarig förhandlare

Förbundsjurist Sophie Silverryd
08-4424474
sophie.silverryd@srat.se

Ansvarig förhandlare

Förhandlingschef Mats Eriksson
08-4424481
mats.eriksson@srat.se