Akademiker i samhällsbärande professioner

Förhandlare

Henrik Sjösten
08-442 4488
henrik.sjosten@srat.se

Förhandlare

Jonatan Holm
08-442 4465
jonatan.holm@srat.se