Lotsförbundet i Sverige
En del av SRAT

Lotsförbundet i Sverige

Lotsplikt finns för att tillvarata samhällets krav på skydd för den kustnära miljön och att höja sjösäkerheten i våra farleder och hamnar.

För att säkerhetsaspekterna skall kunna tillvaratas är det nödvändigt att alla lotsar har rätt kompetens, behörighet och en självständig ställning gentemot sina uppdragsgivare. Den viktigaste utgångspunkten härvidlag är att lotsningen inte utsätts för konkurrens.

Lotsyrket

Lots ska ge och övervaka åtgärder för fartygets säkra navigering och manövrering. En förutsättning för lotsningen är att samarbetet mellan lots, befälhavare och övrig besättning fungerar väl. De ska ha insikt i och förståelse för varandras arbetsuppgifter.

För detta krävs att de som anställs som lotsar har rätt bakgrund och erfarenhet. Lotsar ska rekryteras bland aktivt sjöbefäl med sjökaptensbrev.

Lotsförbundet och dess huvudorganisationer slår vakt om lotsarnas pensionsavtal. Lotsar har genom avtal en pensionsålder på 60 år.

Lotsyrket är fysiskt och psykiskt ansträngande och minsta misstag kan resultera i katastrofala följder. Underlag till lotsarnas pensionsavtal visar att lotsar över 60 års ålder var överrepresenterade i olycksstatistiken.

Bli medlem i Lotsförbundet du också!

Senaste nytt

För medlemmar, logga in så kan du ta del av informationen.