Hoppa till huvudinnehåll Lotsforbundet Logga in Bli medlem

Lotsförbundet i Sverige

Merparten av Sveriges lotsar är medlemmar i Svenska Lotsförbundet. Det är viktigt för legitimiteten att vi är samlade och starka.

Bli medlem du också!

Lotsförbundet i Sverige

Lotsplikt finns för att tillvarata samhällets krav på skydd för den kustnära miljön och att höja sjösäkerheten i våra farleder och hamnar.
För att säkerhetsaspekterna skall kunna tillvaratas är det nödvändigt att alla lotsar har rätt kompetens, behörighet och en självständig ställning gentemot sina uppdragsgivare. Den viktigaste utgångspunkten härvidlag är att lotsningen inte utsätts för konkurrens.

Läs mer om lotsyrket

Senaste nytt

Fler nyheter

Lotsyrket

Lots ska ge och övervaka åtgärder för fartygets säkra navigering och manövrering. En förutsättning för lotsningen är att samarbetet mellan lots, befälhavare och övrig besättning fungerar väl. De ska ha insikt i och förståelse för varandras arbetsuppgifter.

Läs mer om lotsyrket