Akademiker i samhällsbärande professioner

Logopedförbundet

Association of Speech and Language Pathologists

Logopedförbundet organiserar drygt 85 procent av den svenska logopedkåren och har cirka 2.100 medlemmar, varav 240 är studenter.

Medianåldern inom Logopedförbundet är 38 år. Könsfördelningen är ojämn, med en majoritet kvinnor, något som förbundet vill förändra för ökad jämlikhet.   

Vi arbetar för:

  • ökad kunskap i samhället kring logopeders kompetens
  • utvidgning av logopeders arbetsmarknad
  • samarbete med övriga vårdförbund inom Saco
  • internationellt samarbete med andra logopedförbund
  • god medlemsnytta och tillgänglighet för medlemmarna i samverkan med SRATs kansli
  • gynnsam löneutveckling och goda arbetsvillkor för logopeder i samverkan med SRATs kansli
  • samverkan med utbildningsanordnarna kring målet om en god utbildning för logopeder, innefattande fortbildning, vidareutbildning och forskning
  • att främja samverkan mellan utbildning och forskning och praktisk verksamhet

Som medlem i Slof har du också tillgång till alla medlemsförmåner i SRAT.

Besök gärna Slofs webbplats www.logopedforbundet.se

Slof är en förening med egen ekonomi och egna medlemsavgifter. Föreningen har organisationsnummer 817601-7468.

 

Förhandlare

Hanna Adlerteg-Melinder 
08-442 4468
hanna.adlerteg-melinder@srat.se

Förhandlare

Henrik Sjösten
08-442 4488
henrik.sjosten@srat.se

Förhandlare

Karin Thorasdotter
Förhandlare
08-442 44 64
karin.thorasdotter@srat.se