Svenska Logopedförbundet, Slof

Swedish Association of Speech and Language Pathologists

Svenska Logopedförbundet, Slof organiserar drygt 85 procent av den svenska logopedkåren och har cirka 2.100 medlemmar, varav 330 är studenter.

En kvinnlig logoped ljudar med ett finger framför munnen. Hon har en flicka framför sig

Medianåldern inom Svenska Logopedförbundet är 38 år. Könsfördelningen är ojämn, med en majoritet kvinnor, något som förbundet vill förändra för ökad jämlikhet.   

Vi arbetar för:

  • ökad kunskap i samhället kring logopeders kompetens
  • utvidgning av logopeders arbetsmarknad
  • samarbete med övriga vårdförbund inom Saco
  • internationellt samarbete med andra logopedförbund
  • god medlemsnytta och tillgänglighet för medlemmarna i samverkan med SRATs kansli
  • gynnsam löneutveckling och goda arbetsvillkor för logopeder i samverkan med SRATs kansli
  • samverkan med utbildningsanordnarna kring målet om en god utbildning för logopeder, innefattande fortbildning, vidareutbildning och forskning
  • att främja samverkan mellan utbildning och forskning och praktisk verksamhet

Som medlem i Slof har du också tillgång till alla medlemsförmåner i SRAT.

Besök gärna Slofs webbplats www.logopedforbundet.se

Slof finns även på Facebook och Twitter

Slof är en förening med egen ekonomi och egna medlemsavgifter. Föreningen har organisationsnummer 817601-7468.

 

Ansvarig förhandlare

Mattias Torell
08-442 4467
mattias.torell@srat.se

Ansvarig förhandlare

Henrik Sjösten
08-442 4488
henrik.sjosten@srat.se