Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF

Föreningen för dig som arbetar inom Utrikesdepartementet.

Välkommen till Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF!

Föreningen för dig som arbetar som kvalificerad tjänsteman, specialist eller chef inom utrikesdepartementet. Exempel på roller är baspersonal, kansli-/departementssekreterare, kansliråd eller ambassadör.

Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) är en exklusiv förening för dig som är anställd i Utrikesförvaltningen. Vi har stor kunskap om utrikesförvaltningens verksamhet, organisation och din profession. Ditt arbetsliv är vårt fokus, dessutom finns vi nära och är tillgängliga.

Bli medlem i UPF

Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) är en exklusiv förening för dig som är anställd i utrikesförvaltningen.

 

Kontakt

Läs mer

Om UPF

UPFs strategiska ledord

Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF, ska styras av de strategiska ledorden öppenhet, förutsägbarhet och hållbarhet. UPF anser att dessa strategiska prioriteringar gynnar både medlemmar och verksamhet på kort och lång sikt.

Öppenhet i samverkan mellan arbetsgivaren och medarbetarna och i hanteringen av personalfrågor är en förutsättning för att bedriva effektiv verksamhet med motiverade medarbetare. Alla medarbetare ska så långt möjligt få insyn i, vara delaktiga i och ha möjlighet att påverka och förbättra verksamheten och samtidigt erhålla återkoppling om egna prestationer.

Förutsägbarhet är viktigt för att medarbetare ska känna sig trygga i en organisation som är satt i ständig förändring. Verksamhet och prioriteringar ändras konstant och medarbetare roterar till nya arbetsuppgifter. Medarbetare ska kunna göra informerade val och veta att rutiner och praxis alltid följs oavsett placering.

Hållbarhet är nödvändigt för att medarbetare ska kunna utveckla kunskap, ansvar, professionalitet och motivation över hela sin arbetskarriär. Balans mellan uppdrag och resurser ska säkerställa att den investering som varje medarbetare representerar också ger bästa möjliga resultat över tiden.

Medlemskap

UPF har egen ekonomi och egna medlemsavgifter.
Föreningen har organisationsnr 802006-4450.