Hoppa till huvudinnehåll HälsoAkademikerna Logga in Bli medlem

Skriva examensarbete

Är du intresserad av att skriva examensarbete och funderar på innehållet? HälsoAkademikerna har här tagit fram en lista över områden som föreningen identifierat som viktiga för föreningen och för att öka mervärdet av våra som professioner i samhället. Nedan följer exempel på områden att skriva om.

Kontakt: ordforande@halsoakademikerna.se

Legitimationsprocess för Hälsovetare

Utreda hur processen ser ut och analysera vilka möjligheter vi har att få en legitimation för delar av yrkesgruppen. Vilket är bästa strategin för att driva en legitimationsprocess?

Utbildningar till Hälsovetare, Idrottsvetare och Folkhälsovetare – kompetensprofiler på olika befintliga yrken samt utbildningsprogrammen för att göra professionerna mer anställningsbara.

Jämförelser av de olika utbildningarna. Stötta föreningen och utbildningarna att ta fram kompetensprofiler på en rad olika yrken samt analysera vilka utbildningar som bäst motsvarar respektive kompetensprofil. Vilka utbildningar har bäst anpassat innehåll för att göra studenterna anställningsbara för olika yrken.

Vårdprojekt – Hälsovetare som ny yrkesgrupp inom vården

Analysera och beskriva på vilket sätt en Hälsovetare kan vara en del av Hälso- och sjukvården, tex som del i teamet på Hälso-/vårdcentraler. Vilka andra möjliga organisationsformer finns det – tex remiss för fysisk aktivitet? Är det någon skillnad mellan landstingsvård och privatiserad vård i hur man arbetar hälsofrämjande?

FaR och FYSS – hur väletablerat är det?

Undersöka i vilken utsträckning som svensk vård arbetar med FaR och FYSS. Varför använder vissa det och andra inte?

Idrott – undersöka området idrott ur en rad olika aspekter kopplat till HA´s medlemmar och verksamhet.

Exempelvis: Hälsofrämjande som kunskapsområde på utbildningsprogrammen med fokus idrott vid högskola/universitet? Hur arbetar utbildningsprogrammen med ”anställningsbarhet” inom idrottsrörelsen? Hur arbetar tex Länsidrottsförbunden i samarbete med kommunernas folkhälsoarbete? Hur ser specialidrottsförbundens utbildningar ut ur ett hälso- och folkhälsoperspektiv? Undersöka via intervjuer/enkäter vad HA´s medlemmar inom idrotten arbetar med.

Skolan – hur skulle Hälsovetare kunna verka för en hälsofrämjande skola?

Analysera och beskriva på vilket sätt en Hälsovetare kan vara en de av hälsoarbetet i skolan, tex som del i skolhälsovårdsteamet. Rörelseförståelse i skolan – hur arbetas det med det i svenska skolor? Hur kan det utvecklas? Är det någon skillnad mellan kommunala skolor och privata skolor i hur man arbetar hälsofrämjande?

Företagshälsovård – undersöka området ur en rad olika aspekter kopplat till HA´s medlemmar och verksamhet.

Exempelvis: Beskriva vad en Hälsovetare arbetar med inom företagshälsovården. Hur ser framtiden ut för Hälsovetare inom företagshälsovård? Är det skillnad i hur företagshälsor med respektive utan Hälsovetare anställda, arbetar med hälsofrämjande med sina kunder?

Arbetsområden och arbetsuppgifter – var och hur arbetar Hälsovetare, Idrottsvetare och Folkhälsovetare, nu och i framtiden?

Kartläggning kvantitativt/kvalitativt av professionernas befintliga arbetsmarknad. Hur ser framtiden ut? Vilka framtida områden skulle kunna vara Hälsovetarens, Idrottvetarens och Folkhälsovetarens?

Studenter – vad behöver man för stöd från facket under sin studietid?

HA/SRAT vill utveckla mervärdet för studentmedlemmar. Vad vill man ha från sin fackförening medans man är student?

Samhällsekonomiskt perspektiv på vad Hälsovetare, Idrottsvetare och Folkhälsovetare skulle betyda för finansiering av offentlig sektor (tex skolan, vården).

Att förebygga ohälsa eller att främja hälsa är ur ett mänskligt perspektiv väldigt fördelaktigt, men hur fördelaktigt är det ur ekonomiska perspektiv? Privatekonomiskt, företagsekonomiskt, kommunekonomiskt, stadsbudgeten och så vidare.

Fördjupning av HA´s enkät till de politiska partierna

Under våren 2018 (inför valet i september) så genomförde styrelsen en enkätundersökning hos riksdagens partier med fokus på områdena idrott, folkhälsa och hälsa/arbetsmiljö. Det finns underlag till en djupdykning i dessa frågor samt en uppföljning inför nästa val.

Yrkesområden – undersöka arbetsmarknaden och utveckla ett informationsmaterial

Vi ska komplettera föreningens informationsmaterial genom att beskriva en rad befintliga och framtida möjliga yrkesområden och vad en Hälsovetare, Idrottsvetare och Folkhälsovetare gör eller kan göra på dessa yrkesområden.