Hoppa till huvudinnehåll HälsoAkademikerna Logga in Bli medlem

Hälsovetare i hälso- och sjukvården

I samband med att Socialstyrelsen presenterade Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 inledde HälsoAkademikerna arbetet att lyfta fram hälsovetarens kompetens i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder rekommenderar hälso- och sjukvården att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

SKR´s kraftsamling för psykisk hälsa startade våren 2019. HA´s styrelse har för avsikt att delta i detta arbete.

Vi arbetar även med en process för att få en legitimation för delar av professionerna som arbetar medvårdrelaterade områden.

Vi söker en projektledare och deltagare till detta arbetsområde. Hör av dig till projektansvarig.

Projektansvarig: Andreas Lövdahl
Kontakt: ordforande@halsoakademikerna.se