Hoppa till huvudinnehåll HälsoAkademikerna Logga in Bli medlem

Hälsovetare i skolan

Enligt den befintliga skollagen (2010:800) ska elevhälsan främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Ett uppdrag som lagts främst på skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Här skulle hälsovetare/idrottsvetare kunna bidra med viktig kompetens.

Under hösten (2022) kommer vi på Hälsoakademikerna starta ett projekt för att uppmuntra och upplysa skolor om vikten av en hälsopedagogs hälsofrämjande arbete inom utbildningsväsendet. Handlingen handlar om att öka förståelsen och kunskapen om vilket värde en hälsopedagog kan ha för elever och personal i ett elevhälsoteam.

Är du intresserad av att bidra till projektet eller vill veta mer kontakta Josefine Jönsson  som är projektledare för detta projekt: 

josefine.jonsson@halsoakademikerna.nu