Logo Logga in Bli medlem

Egenföretagarstöd

Det är flera av våra medlemmar som driver eget företag inom hälsa, idrott, kost och friskvård och många som vill starta eget efter avslutade studier. HälsoAkademikerna håller på att ta fram ett nyföretagarstöd specifikt riktad till er som funderar på att starta eget, eller redan driver ett eget företag.

Att starta eget företag är tufft och krävande och att göra det inom hälsobranschen innebär hård konkurrens. Vårt mål är att genom vårt företagarstöd ge dig både inspiration och konkret information om hur du kan gå till väga och vart du kan vända dig för att komma igång. Stödet kommer dels vara utformad som en guide där olika steg vägleder dig genom uppstartens olika skeden, samt även ges i form av möjlighet att få råd och stöd av erfarna företagare. Tjänsten vänder sig även till dig som redan driver ett företag. 

Vår förhoppning är att bidra med tips och information som är både specifik för hälsobranschen men även generell för företagandet. Grunden för det här stödet är våra företagande medlemmar som bidragit med kunskap och erfarenhet.

Just nu söker vi projektledare och deltagare

Kontaktperson: Andreas Lövdahl
Kontakt: ordforande@halsoakademikerna.se