Akademiker i samhällsbärande professioner

Svensk Optikerförening

Swedish Association of Opticians

Du som är legitimerad optiker eller utbildar dig till optiker är välkommen som medlem. Oavsett var du arbetar; statligt, inom kommun/region, privat eller som egen företagare.

Vision

Svensk Optikerförening är föreningen som arbetar för optikerns trygghet och frihet i sin yrkesroll.

Verksamhetsidé

Svensk Optikerförening ska tillvarata optikerns intressen i fackliga och yrkesrelaterade frågor. Optikern ska ges trygghet, frihet, höjd yrkesstatus och bra löneutveckling, genom att föreningen bevakar, informerar och kommunicerar med medlemmar, arbetsgivare, myndigheter, skolor och övriga berörda parter.

Svensk Optikerförenings medlemsblad Brännpunkt kommer ut fyra gånger per år och skickas från hösten 2018 digitalt.

Svensk Optikerförening finns på Facebook.

Förhandlare

Christel Bridal
08-442 4461
christel.bridal@srat.se

Förhandlare

Evalinn Wilke
08-4424478
evalinn.wilke@srat.se

Förhandlare

Sverker Jutvik
08-442 44 75
sverker.jutvik@srat.se

Inte medlem än?

Här får du ett erbjudandet som du inte kan motstå!