Vetenskapligt råd

Det vetenskapliga rådet är sakkunniga i vetenskapliga frågor.

Rådet ska:

  • stimulera tandhygienister att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete
  • sprida forskningsresultat som kan användas i tandhygienistens kliniska verksamhet och på så sätt bidra till tandvårdens utveckling
  • arbeta för att området oral hälsa förankras vid landets universitet och högskolor
  • medverka till den nationella och internationella utvecklingen inom området oral hälsa

I rådet ingår följande ledamöter:

 

2018

Protokoll 1.18
Protokoll 2.18
Protokokoll 3.18
Protokoll 4.18
Protokoll 5.18

2017

Protokoll 1.17
Protokoll 2.17
Protokoll 3.17
Protokoll 4.17

2016

Protokoll 1.16
Protokoll 2.16
Protokoll 3.16
Protokoll 4.16