Det här gör STHF

  • Bevakar yrkesfrågor och fackliga frågor
  • Bevakar frågor om fort- och vidareutbildning
  • Driver utbildningsfrågor och anordnar fortbildning och kurser
  • Bevakar och förhandlar löner och allmänna anställningsvillkor
  • Ger ut TandhygienistTidningen med sex nummer per år
  • Delar årligen ut stipendier
  • Representeras regionalt via lokala tandhygienistföreningar
  • Har nätverk med nordiska tandhygienistföreningar
  • Är en del av den europeiska organisationen för tandhygienister, European Dental Hygienists Federation, EDHF samt den internationella tandhygienistorganisationen International Federation of Dental Hygienist's, IFDH

STHFs styrelse

STHFs styrelse är en arbetande styrelse vilket innebär att varje ledamot har ett eget ansvarsområde.

Sveriges Tandhygienisters styrelse
Från vänster Ingela Jägestrand - vice ordförande, Monica Ringdahl, Ulrika Lindroth, Yvonne Nyblom, ordförande, Marie Sand, Birgitta Jönsson och Fouzieh Eliassy. 

STHFs styrelseprotokoll

Nedan finns STHFs styrelseprotokoll att läsa.

Endast för medlemmar. Logga in så kan du ta del av materialet.