Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Det här gör STHF

  • Bevakar yrkesfrågor och fackliga frågor.
  • Bevakar frågor om fort- och vidareutbildning.
  • Driver utbildningsfrågor och anordnar fortbildning och kurser såsom de årliga TandhygienistDagarna.
  • Bevakar och förhandlar löner och allmänna anställningsvillkor.
  • Ger ut TandhygienistTidningen med sex nummer per år.
  • Delar årligen ut stipendier.
  • Representeras regionalt via lokala tandhygienistföreningar.
  • Verkar internationellt genom nätverk med nordiska tandhygienistföreningar, European Dental Hygienists Federation, EDHF, samt den internationella tandhygienistorganisationen International Federation of Dental Hygienist's, IFDH.

STHFs styrelse

STHFs styrelse är en arbetande styrelse vilket innebär att varje ledamot har ett eget ansvarsområde.

Från vänster: Helen Östholm, Maria Nouia, Ulrika Lindmark, ordförande Fouzieh Eliassy, Marie Sand, Monica Ringdahl och Sara Hed Rann. Foto: Jeanette Dahlström

STHF:s styrelseprotokoll

Nedan finns STHFs styrelseprotokoll att läsa, för medlemmar. Logga in uppe till höger så kan du ta del av protokollen.