Hoppa till huvudinnehåll Tandhygienistforening Logga in Bli medlem

STHF:s remissyttranden

Nedan hittar du Sveriges Tandhygienistförenings senaste svar på remisser.

2024

Ökad kontroll över tandvårdssektorn (SOU 2023:82)
Socialdepartementet

Förslag till ändring i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter, 2018:2

Strålsäkerhetsmyndigheten

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2024:XX) om distanshandel vid öppenvårdsapotek Dnr 3.1.1-2022-088227

Läkemedelsverket

2023

Angående betänkandet Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen (SOU 2023:52)

Socialdepartementet

Föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Läkemedelsverket

Föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit med diarienummer
3.1.1-2023-005678 gällande till stor del sjuksköterskors rekvisitionsrätt

Läkemedelsverket 

Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter SOU 2023:10

Socialdepartementet

Angående förslag till ändring och omtryck av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd till den 15 januari 2024
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel
Läkemedelsverket 

Strålskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar
Strålskyddsmyndigheten

2022

Målnivåer tandvård
Socialstyrelsen

Angående förslag till ändring och omtryck av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd den 15 januari 2023
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Höjd skatt på alkohol och tobak
Finansdepartementet

Riksintressen i hälso-och sjukvården – stärkt styrning för hållbar vårdinfrastruktur SOU 2021:71
Socialdepartementet

Nationella riktlinjer för tandvård. Stöd för styrning och ledning, 2021
Socialstyrelsen

2021

Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. (SOU 2021:34)
Socialdepartementet

Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22)
Socialdepartementet

När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8)
Socialdepartementet

2020

STHF:s hemställan om bemyndigande för legitimerade tandhygienister att tillåtas utföra vissa estetiska injektioner i ansiktet
Socialdepartementet

2019

Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar – Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20)
Socialdepartementet