Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Vetenskapligt råd

Det vetenskapliga rådet är sakkunniga i vetenskapliga frågor.

Rådet ska:

  • stimulera tandhygienister att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete
  • sprida forskningsresultat som kan användas i tandhygienistens kliniska verksamhet och på så sätt bidra till tandvårdens utveckling
  • arbeta för att området oral hälsa förankras vid landets universitet och högskolor
  • medverka till den nationella och internationella utvecklingen inom området oral hälsa

STHFs vetenskapliga råd samlar regelbundet nätverket för disputerade tandhygienister

I rådet ingår följande ledamöter:

2023

Protokoll 1.23

2022

Protokoll 1.22
Protokoll 2.22
Protokoll 3.22
Protokoll 4.22
Protokoll 5.22

2021

Protokoll 1.21
Protokoll 2.21
Protokoll 3.21
Protokoll 4.21
Protokoll 5.21
Protokoll 6.21
Protokoll 7.21
Protokoll 8.21

2020

Protokoll 1.20
Protokoll 2.20
Protokoll 3.20

2019

Protokoll 1.19
Protokoll 2.19
Protokoll 3.19
Protokoll 4.19
Protokoll 5.19

2018

Protokoll 1.18
Protokoll 2.18
Protokokoll 3.18
Protokoll 4.18
Protokoll 5.18

2017

Protokoll 1.17
Protokoll 2.17
Protokoll 3.17
Protokoll 4.17

2016

Protokoll 1.16
Protokoll 2.16
Protokoll 3.16
Protokoll 4.16