Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Kongressen

Kongressen är Sveriges Tandhygienistförenings högsta beslutande organ och genomförs vart tredje år. Här samlar vi information om kongressen och verksamhetskonferenser inom Sveriges Tandhygienistförening.

Nästa STHF-kongress kommer att äga rum på Karlstad CCC, Karlstad, den 22–23 april precis innan TandhygienistDagarna 2023. Kallelse till kongressen kommer att gå ut till lokalföreningarna under vecka 5 och kongresshandlingarna kommer att göras tillgängliga på STHF:s webbplats under vecka 14. 

STHFs kongress 2020

På grund av coronakrisen hölls den senaste kongressen per capsulam den 25 april 2020. Ärendehandlingarna sändes ut via e-post, och besvarades på samma sätt. Du som är medlem kan logga in och läsa mer om besluten som fattades här nedan. 

Verksamhetskonferens 

Mellan varje kongress hålls en verksamhetskonferens där representanter för lokalföreningar, nätverk och råd inom STHF träffas och går igenom verksamheten och prioriterade frågor. Den senaste verksamhetskonferensen ägde rum digitalt 3 maj 2021.