Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Kongressen

Kongressen är Sveriges Tandhygienistförenings högsta beslutande organ och genomförs vart tredje år.

Här samlar vi information om kongressen och andra möten inom Sveriges Tandhygienistförening. 

STHFs kongress 2020

På grund av coronakrisen hölls årets kongress per capsulam fram till den 25 april 2020. Ärendehandlingarna sändes ut via e-post, och besvarades på samma sätt. Du som är medlem kan logga in och läsa mer om besluten som fattades här nedan. 

Verksamhetskonferens 

Mellan varje kongress hålls en verksamhetskonferens där representanter för lokalföreningar, nätverk och råd inom STHF träffas och går igenom verksamheten och prioriterade frågor. Nästa verksamhetskonfererens planeras till 2021.