Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Kongressen

Kongressen är Sveriges Tandhygienistförenings högsta beslutande organ och genomförs vart tredje år. Här samlar vi information om kongressen och verksamhetskonferenser inom Sveriges Tandhygienistförening. Nästa kongress äger rum under våren 2026.

STHF:s kongress 2023

STHF:s kongress ägde denna gång rum på Karlstad CCC, Karlstad, den 22–23 april i anslutning till TandhygienistDagarna 2023. 

 

Verksamhetskonferens 

Mellan varje kongress hålls en verksamhetskonferens där representanter för lokalföreningar, nätverk och råd inom STHF träffas och går igenom verksamheten och prioriterade frågor. Den senaste verksamhetskonferensen ägde rum digitalt 3 maj 2021.