Kongressen

Kongressen är STHFs högsta beslutande organ och genomförs vart fjärde år. Nästa kongress hålls våren 2020.