Kongressen

Kongressen är Sveriges Tandhygienistförenings högsta beslutande organ och genomförs vart fjärde år. Nästa kongress hålls den 25-26 april 2020 på Svenska Mässan i Göteborg.