Akademiker i samhällsbärande professioner

Legitimerad optiker

En legitimerad optiker gör synundersökningar och provar ut glasögon och kontaktlinser. Optikern ska kunna upptäcka ögonsjukdomar och skicka kunden vidare till ögonläkare. Varje synundersökning journalförs i dator. Optikern deltar också oftast i butiksarbetet med att hjälpa kunderna att välja glasögonbågar samt justerar och lämnar ut glasögon och tar betalt i kassan. För att få arbeta som optiker måste man ha legitimation, dessutom är optiker är en skyddad yrkestitel.

 

Du som är legitimerad optiker kan vara medlem i SRAT, oavsett om du har kontaktlinsbehörighet eller inte. Du som läser till optiker kan bli studentmedlem – gratis.

SRAT började organisera optiker då utbildningen gjordes om i slutet på 1990-talet och då bildades Svensk Optikerförening som är en del av SRAT. Svensk Optikerförening är en förening bestående av optiker. Styrelsen bevakar och driver frågor som har med optikerns trygghet och frihet i yrkesrollen att göra. Det handlar exempelvis om att ha kontakt med Socialstyrelsen och andra beröra myndigheter samt optikerutbildningens lärosäten. Föreningen arbetar för att påverka beslutsfattare och du som medlem kan genom föreningen bidra till att optikerns situation utvecklas.

Forskning är viktigt för yrket och det finns många disputerade optiker.

På kansliet jobbar förhandlare som stödjer dig i din anställning. Vi har regelbunden kontakt med de största arbetsgivarna och känner till dina villkor och förutsättningar i arbetet. Du som medlem kan kontakta oss för rådgivning eller stöd inför en förändring som du eller arbetsgivaren vill initiera. Du kan även ta del av vår unika lönestatistik.

På arbetsmarknaden finns olika kollektivavtal. Du som jobbar på syncentral omfattas av det avtal som SRAT och övriga berörda fackförbund inom Saco har tecknat med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). På privat sektor har SRAT kollektivavtal med Svensk Handel som gäller alla legitimerade optiker på de företag som omfattas.

Studera till optiker

Du kan studera på Karolinska Institutet och på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vid dessa lärosäten finns även vidareutbildning på avancerad nivå efter optikerexamen. Läs mer på studera.nu

Vem får göra vad inom hälso- och sjukvården

Det finns få regler om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Oftast är det verksamhetschefen som ansvarar för att fördela arbetsuppgifter baserat på den enskildes kompetens. Den här webbplatsen som Socialstyrelsen tagit fram tydliggör reglerna och vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården.

SRAT karriär

För dig som exempelvis är ska ta ett nytt steg i karriären eller är på väg in i arbetslivet.